Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2024. április

Közzétéve: 2024. május 6.

A biztosi hivatalhoz áprilisban 46 panasz érkezett hírközlési tárgyban. Ezek 60%-a a Vodafone-t érintette, a többi a Telekom, a Yettel, a DIGI, és a Netfone magatartását kifogásolta. A beadványok jellemzően a szolgáltatásminőséget, illetve a számlázást: a számlaküldés elmaradását, a szerződés megszüntetését követő tovább-számlázást érintették.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek több mint felében nyújtottak a panaszosoknak anyagi kompenzációt, emellett méltányos intézkedésként kötbérmentes szerződés-megszüntetésre, hálózati zár feloldására, részletfizetési lehetőség biztosítására is sor került.

Több szolgáltatóval szemben érkezett beadvány az év elején érvényesített inflációkövető díjkorrekció miatt. A szolgáltatók úgy nyilatkoztak, hogy a panaszos megfelelő tájékoztatást kapott a díjkorrekció bevezetéséről, annak mértékéről. Ennek ellenére az egyik szolgáltató kompenzációt nyújtott, egy másik felajánlotta a szerződés kötbérmentes megszüntetésének a lehetőségét az előfizetőnek.

Továbbra is tendencia, hogy a szolgáltatók személyes ügyintézését éri kifogás. A panaszok oka részben az, hogy a személyes ügyfélszolgálaton folytatott ügyintézésről a telefonos ügyintézéssel szemben nem készül hangfelvétel, ami a személyesen eljáró ügyfelek számára méltánytalan helyzetet eredményezhet.

A Biztos hivatalánál 2023. decemberétől kezdődően több panasz kifogásolta, hogy a személyes ügyfélszolgálaton nincs megfelelő lehetőség a szerződéses kondíciók pontos megismerésére és alapos mérlegelésére. Az ügyintézői tájékoztatás nem teljes, nem kellően részletes, illetve téves, megtévesztő. Sérelmezték, hogy a szolgáltatók a panaszt vizsgálat nélkül elutasították arra hivatkozással, hogy az ügyletkötés körülményei utólag nem rekonstruálhatók, a szerződéses dokumentumok pedig aláírásra kerültek.

Ugyanakkor a Biztos hivatalának tapasztalatai alapján több szolgáltató kifejezett méltánylást érdemlő esetekben – leginkább személyes okok miatt – méltányosan kezelt ilyen panaszokat. Feltételezhetően a panaszok megvizsgálásával több esetben hangfelvétel hiányában is megállapítható lenne, hogy a tájékoztatás valóban nem volt megfelelő.

A biztos az érdeksérelmek megelőzése érdekében egy jó gyakorlat kialakítását tartja indokoltnak. Megfontolásra érdemes, hogy amennyiben az eset körülményeinek vizsgálata alapján megállapítható vagy valószínűsíthető, hogy az ügyletkötés során adott nem megfelelő tájékoztatás vezetett egy később sérelmezett feltétel elfogadásához, de legalábbis közrejátszhatott ebben, a szolgáltató mérlegelje a méltányos rendezés lehetőségét.

Áprilisban egy média tárgyú beadvány érkezett a biztosi hivatalba, amelynek tárgya nem tartozott a biztos hatáskörébe, a panaszos értesítést kapott a biztosi hatáskör hiányáról.  

Két érdemi jelzés érkezett a biztosi honlap „Jelzések, észrevételek” felületére. Egy üzenetküldő sérelmezte, hogy a DIGI a meglévő előfizetőinek a műholdas televízió szolgáltatásra a 12 hónapos előfizetői szerződést drágábban kínálja, mint az új előfizetőknek. Egy média tárgyú üzenet egy műsorszámban elhangzott téves tájékoztatásra vonatkozott. 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók közösségi média felületein több üzenet kifogásolta az internet- és a televíziószolgáltatás nem megfelelő minőségét. A profilokon hálózatfejlesztéssel és az ügyfélszolgálat elérhetőségével kapcsolatosan érkeztek hozzászólások.

Mind a négy nagy szolgáltató közösségi oldalára érkeztek jelzések az elmúlt időszakban bevezetett inflációkövető díjkorrekció tárgyában. A szolgáltatók a felületeiken a szolgáltatást érintő hibáról, azok elhárításáról adtak tájékoztatást, illetve kérdéseket intéztek előfizetőikhez.

A lekérhető tartalmak körében a Netflix közösségi oldalán több panasz kifogásolta a szolgáltatás igénybevételének és minőségének nem megfelelőségét. Mások ezen a felületen próbálnak információhoz jutni, mivel nem érik el a szolgáltató ügyfélszolgálatát. Többen arról érdeklődtek, hogy a magyar filmek külföldön is elérhetőek-e.

Az HBO Max profilján többen sérelmezték a közeljövőben bevezetésre kerülő díjelemelést.