Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2024. május

Közzétéve: 2024. június 4.

A biztosi hivatalhoz májusban 28 panasz érkezett hírközlési tárgyban. Ezek 44%-a a Vodafone-t érintette, a többi a Yettel, a Telekom, a DIGI, és az Antenna Hungária magatartását kifogásolta. A beadványok jellemzően a szolgáltatás nem megfelelő minőségét, illetve a számlázást érintették.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 75%-ában nyújtottak a panaszosoknak anyagi kompenzációt, emellett méltányos intézkedésként kötbérmentes szerződés-megszüntetésre, és részletfizetési lehetőség biztosítására is sor került.

Májusban több panasz sérelmezte, hogy a Vodafone számhordozás esetén magas összegű kötbért számlázott ki. A szolgáltató intézkedése minden esetben megalapozott volt, mert a számhordozásra a hűségidő lejártát megelőzően került sor, méltányosságból azonban eltekintett a kötbér érvényesítésétől, vagy nagymértékben csökkentette annak összegét.

A Biztos hivatalánál az elmúlt félévben több panasz kifogásolta, hogy a személyes ügyfélszolgálaton nincs lehetőség a szerződéses kondíciók megismerésére és mérlegelésére, a tájékoztatás gyakran megtévesztő. A szolgáltatók a panaszt a legtöbb esetben elutasították azzal, hogy az ügyletkötés körülményei utólag nem rekonstruálhatók, a szerződéses dokumentumok pedig aláírásra kerültek. Egy januári, a Vodafone-nal szemben előterjesztett panasz alapján indult egyeztetési eljárásban május 15-én megállapodás jött létre a Biztos és a szolgáltató között, amelyben a szolgáltató vállalta, hogy a jövőben az ilyen esetekben megvizsgálja az ügyletkötés körülményeit. Ha valószínűsíthető, hogy érdeksértő ügyintézői eljárásra került sor, mérlegeli a méltányos rendezés lehetőségét, a hasonló érdeksérelmek megelőzése céljából pedig különféle intézkedéseket vezet be.

Május hónapban nem érkezett média tárgyú panasz a Biztoshoz.

Két érdemi jelzés érkezett a biztosi honlap „Jelzések, észrevételek” felületére. Egy üzenetküldő sérelmezte, hogy egy szolgáltató számlabefizetés elmaradása miatt előzetes értesítés nélkül korlátozta a televízió szolgáltatását, annak ellenére, hogy az előfizető a díjat csoportos beszedési megbízással kiegyenlítette.

A másik azt sérelmezte, hogy egy kereskedelmi televíziós csatornán a műsorszámoknál a kép és a hang nincs szinkronban egymással.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók közösségi média felületein továbbra is több bejegyzés kifogásolta az internet- és a televíziószolgáltatás nem megfelelő minőségét. A profilokon többen sérelmezték, hogy műholdas előfizetőként bizonyos kedvezményeket nem tudnak igénybe venni. Ezen felül lefedettséggel kapcsolatosan érkeztek hozzászólások.

Az HBO Max május 21-től Max néven nyújtja szolgáltatását, a profilján többen sérelmezték, hogy az eredeti nyelvű felirat nem elérhető.