Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2024. június

Közzétéve: 2024. július 4.

Júniusban 27 panasz érkezett a biztosi hivatalhoz; ezek közül 26 hírközlési, 1 pedig média tárgyban. A beadványok 42%-a a Vodafone-t érintette, a többi a Yettel, a Magyar Telekom, a DIGI, és a Vidanet magatartását kifogásolta.

A szolgáltatók személyes ügyintézését továbbra is érik kifogások, emellett a szolgáltatás csökkent minőségét sérelmezik sokan.

A júniusi panaszok közül több kifogásolta a számlázást, jellemzően a szolgáltatók által kiterhelt roaming díjat és kötbért, a jóváírások elmaradását.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 75%-ában nyújtottak a panaszosoknak anyagi kompenzációt, emellett méltányos intézkedésként korábbi díjcsomag visszaállítására és kötbérmentes szerződés-megszüntetésre is sor került.

Júniusban egy média tárgyú beadvány érkezett a biztosi hivatalba, amelynek tárgya nem tartozott a Biztos hatáskörébe, így nem indult eljárás és a panaszos erről értesítést kapott. 

Hat érdemi jelzés érkezett a biztosi honlap „Jelzések, észrevételek” felületére. Egy ezek közül négy a Vodafone, egy-egy pedig a Telekom illetve a Yettel magatartását sérelmezte.

A Vodafone-nal kapcsolatos üzenetek a szolgáltató részéről a nem megfelelő számlázást, a számlázárás napjának a megváltoztatását, továbbá az adott földrajzi helyen a mobilinternet szolgáltatás nem megfelelő minőségét sérelmezték.

A Telekommal kapcsolatos üzenet az internetszolgáltatás nem megfelelő minőségére vonatkozott, a Yettel magatartását pedig (régi ügyfélként) azért sérelmezte az üzenetküldő, mert a szolgáltató az új ügyfelei számára kedvezőbb ajánlatokat nyújt, mint a régi ügyfeleinek.

Júniusban a nagyobb elektronikus hírközlési szolgáltatók több bejegyzést tettek közzé közösségi média felületeiken a labdarúgó Európa Bajnoksággal kapcsolatban és mind indítottak nyereményjátékot az oldalaikon. A legtöbb kifogás a szolgáltatásminőséget és a számlázást érintette.