Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. február

Közzétéve: 2023. július 26.

Februárban 51 db panaszbeadvány érkezett a Biztos Hivatalához, valamennyi hírközlési tárgyban került benyújtásra. A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 68%-ában, átlagosan közel 56.000 Ft összegben ajánlottak fel, illetve nyújtottak kompenzációt a panaszosoknak. Az anyagi jellegű, jórészt jóváírásból álló kompenzáción felül több esetben került sor egyéb méltányos intézkedésre is, így részletfizetés vagy a szerződés kötbérmentes módosításának a biztosítására.

A beadványok 80%-át továbbra is a Vodafone-nal szemben nyújtották be.

A panaszok tárgya az üzleti előfizetői szerződés saját névre történő átírásának késedelmes teljesítése, vezetékes internetszolgáltatás késedelmes létesítése, megrendelés törlésének a lehetetlensége, el nem ismert tartozás érvényesítése, szerződésmódosításhoz kapcsolódóan megrendelt készülék vételár-részleteinek egy összegben történt kiszámlázása.

A panaszok jellemzően a szolgáltató nem megfelelő, késedelmes intézkedéseit, a számlázást sérelmezték, az ügyfélszolgálat nem megfelelő működését kifogásolták, azok jelentős része továbbra is a szolgáltatónál korábban lezajlott rendszerátállással függött össze.

A biztosi megkeresés eredményeként a Vodafone az ügyek döntő többségében igyekezettméltányosan intézkedni. A jóváírások teljes összegének 93%-át a szolgáltató nyújtotta.

A Yettel mobil szolgáltatásának nem megfelelő minősége miatt még az előző év szeptemberében benyújtott panasz ügyében indult eljárásban az egyedi panasz méltányos rendezésre került, a további érdeksérelmek megelőzése tárgyában pedig február végén megállapodás jött létre a Biztos és a szolgáltató között. A szolgáltató ebben vállalta az alábbiakat.

A honlapján és a tájékoztatásokban egyértelműen elkülöníti egymástól a hálózati hibát és a mobil szolgáltatás nem megfelelő minőségét eredményező, a szolgáltatás sajátosságaiból eredő jelenséget. Utóbbi esetben a határozott idejű szerződés felmondásakor egyedileg mérlegeli a szerződés méltányos feltételekkel (részletfizetés biztosítása, fizetési határidő meghosszabbítása, díj részbeni elengedése) történő megszüntetésének a lehetőségét.

Az otthoni felhasználásra szánt mobil internet szolgáltatás nem megfelelő minőségét sérelmező panaszok alapján műszaki vizsgálatot folytat le. Ha a jelenség a rendeltetésszerű használatot korlátozó teljesítménycsökkenés eredménye és az nem orvosolható, egy éven belül előterjesztett kérelemre eltekint az ún. „idő előtti megszüntetési díj” érvényesítésétől.

A megállapodás szövege március 21-én közzétételre került a biztosi honlapon: Együttműködés a méltányos megoldásokért

Januárban a biztos írásbeli egyeztetést kezdeményezett a kisebb hírközlési szolgáltatókkal (PR-Telecom, Tarr Kft., Vidanet stb.) a 2022-es év panaszkezelési tapasztalatainak áttekintése céljából. A Magyar Telekom-mal és a DIGI-vel februárban és márciusban személyes egyeztetésre került sor. A biztos a médiatartalom szolgáltatókkal (RTL, TV2, ATV, HírTV, MTVA) és szakmai szervezeteikkel (RAME, HEROE, MEME, MTE, MLE) írásban folytatta le az egyeztetést.