Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. március

Közzétéve: 2023. július 26.

Márciusban 59 db panaszbeadvány érkezett a Biztos Hivatalához, valamennyi hírközlési tárgyban került benyújtásra. Néhány beadvány a tárgyára tekintettel nem tartozott a Biztos hatáskörébe, így ezekben az ügyekben egyeztetési eljárásra nem került sor.

A beadványok nagy részét (75%-át) ismét a Vodafone-nal szemben nyújtották be.

A panaszok jellemzően a szolgáltató számlázását sérelmezték, valamint ügyfélszolgálatának nem megfelelő működését kifogásolták, azok továbbra is a korábbi rendszerátállással álltak összefüggésben. A szolgáltatót érintette a tárgyhónapban lezárt panaszügyek közel 80%-a.

A Vodafone mellett a Yettel-t és a Magyar Telekomot is érintették az alábbi tárgyban előterjesztett panaszok

  • mobilhívószám áthordozásának késedelme,
  • határozott idejű előfizetői szerződés lejárati időpontjának elmaradt visszaállítása,
  • téves számlázás és a helyesbítő számlák kiállításának késedelme,
  • panaszra adott válasz késedelme,
  • részlefizetési konstrukcióban készülékre előzetesen befizetett összeg érvényesítésének a mellőzése. 

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 70%-ában, összesen 1.233.763 Ft – ügyenként átlagosan közel 53.000 Ft – összegben ajánlottak fel, illetve nyújtottak anyagi jellegű kompenzációt, ezen felül több esetben került sor egyéb méltányos intézkedésre is, így a szerződés kötbérmentes megszüntetésére, hívásrészletező ismételt megküldésére.

A DIGI Kft. képviselőivel március 2-án került megtartásra a szokásos éves személyes egyeztetés. A Vodafone Magyarország Zrt.-vel március 23-án került sor a személyes konzultációra.

A médiatartalom szolgáltatókkal és szakmai szervezeteikkel folytatott szokásos éves egyeztetésről március 30-án tájékoztatás jelent meg a biztosi honlapon: A médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói visszajelzések, kifogások, jelzések 2022-ben.