A médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói visszajelzések, kifogások, jelzések 2022-ben

Közzétéve: 2023. március 30.

A Média- és Hírközlési Biztos évente egyeztet a nagyobb médiatartalom-szolgáltatókkal és társszabályozó szakmai szervezetekkel, amelyek tájékoztatják a Biztost a hozzájuk beérkezett médiatartalom-fogyasztói észrevételekről, kifogásokról, jelzésekről. A 2022-es évi beszámolók alapján a következő tapasztalatok körvonalazódnak.

A televíziós médiaszolgáltatásokat illetően érkezik hagyományosan a legtöbb jelzés. Habár az online platformok szerepe a médiafogyasztásban egyre jelentősebb, a magyarok még mindig nagyon sok időt töltenek a televízió képernyője előtt a hagyományos, lineáris műsorokat nézve.

(Ezt tanúsítja az alábbi linken elérhető kutatás is: A „lekérhető” sorozatdarálás népszerűsége ellenére a hagyományos tévénézés erős pozíciója elvitathatatlan)

Nincsen lényegi különbség a közszolgálati-, illetve a kereskedelmi csatornák műsorai között, a nézők hasonló észrevételeket fogalmaznak meg mindkét típusú médiaszolgáltatásra vonatkozóan. Jellemző részükről az elköteleződés, a csatorna- és műsorhűség. Szívesen fogadják az új műsorokat, ugyanakkor nehezen „engedik el” a régi kedvenceket: gyakran szeretnék a régi, archív adásokat újra képernyőn látni és kérik a sorozatok folytatását.  Gyakran emelnek szót ugyanakkor a vetítés késői időpontja miatt, kérik a késő este műsorra tűzött adások délelőtti ismétlését.

Kiemelten kedvelt műsortípus a vetélkedő: a nézők gyakran érdeklődnek aziránt, hogyan kerülhetnének be játékosként vagy nézőként egy műsorba, illetve szeretnének jelen lenni a felvételeken.

Az emberek bíznak a nyilvánosság erejében, sokszor ajánlanak a szerkesztőségek figyelmébe olyan élethelyzeteket, amelyekben valaki személyes problémái megoldásában segítségre szorul. Nem ritka az sem, hogy példaértékű helytállásra, rendkívüli emberi teljesítményre szeretnének reflektorfényt irányítani; a figyelemfelkeltésre alkalmas riportok hatására sokan jelentkeznek a segítségnyújtás felajánlásának szándékával.

A nézők nem szeretik, hogy kereskedelmi közlemények szabdalják szét a műsorokat, illetve túlzónak tartják a reklámok hangerejét is – mindezek ellenére előfordul az is, hogy a népszerűsített termék elérhetősége iránt érdeklődnek.

A nézők számára releváns a műsorvezetők személye, számos megjegyzést fűznek az öltözködésükhöz, megjelenésükhöz, képernyőről történő távozásukhoz.

Úgy a közszolgálati, mint a kereskedelmi csatornák híradásaira igaz, hogy a nézők kiemelt figyelemmel kísérték az ukrán eseményekkel kapcsolatos tudósításokat – különösen a helyszíni bejelentkezéseket. Többen jelezték, hogy igényelnék a hírháttér-műsorok megszakítás nélküli sugárzását.

A műszaki, technikai észrevételek közül – a hang-, illetve a képminőségre vonatkozó reklamációkon túl – kiemelkednek az automatikus feliratozás minőségére vonatkozó panaszok. A nézők elvárják a műsortartalmak részletesebb ismertetését, illetve a műsorelőzetesek, sugárzási időpontok jól követhető megjelenítését. Szóvá teszik a műsorváltozást, hiányolják az elmaradt műsorokat. A teletext szolgáltatást ugyanakkor a televíziónézőknek csak egy számottevőnek nem mondható rétege használja információs forrásként. Ők rövidebb, átlátható tájékoztatást várnának el a szolgáltatástól, és nehezményezik, hogy a TXT sokszor nem követi a műsorváltozásokat.

A kereskedelmi csatornák nézői megkereséseinek száma nagyságrendileg nem változott a korábbi évekhez képest. A nézők gyakran kérnek különféle műsorokhoz, illetőleg műsorvezetőkhöz, vagy a műsorokban szerepeltetett, híres vendégekhez kapcsolódó relikviákat, illetve jelzik, hogy szeretnének bejárni egyes forgatási helyszíneket. Érdeklődnek a műsorvezetőkkel, a műsorok szereplőivel való kapcsolatfelvétel lehetősége iránt is.

A közszolgálati médiaszolgáltató számszerűsítette a nézői-hallgató bejelentéseket: 2022-ben tízezret is meghaladó telefonhívás, illetve majdnem hatezer elektronikus levél érkezett a médiatartalom-fogyasztóktól az MTVA-hoz – valamivel kevesebb, mint 2021-ben.

A visszajelzésekből kitűnően pozitív fogadtatásban részesült a Duna, illetve a Duna World januári arculati- és strukturális átalakulása éppúgy, mint a magazinműsorok szeptemberi megújulása és a magyar gyártású filmek televíziós premierje. Sokan indítják valamelyik vallási műsorral a napot. Az előfizetők nehezményezték ugyanakkor a kötelező kódolást, ami miatt csak Magyarország területén foghatók a sportközvetítések, viszont köszönetet mondtak az erőszak- és reklámmentes, ingyenes gyerekcsatornáért. Érkeztek olyan visszajelzések is, melyek szerint hasznos lenne, ha a műsorok végén is elhangozna riportalanyok neve, esetleg a forgatás helyszíne. Sokan túl hangosnak találják a riportok, interjúk aláfestő zenéjét. Rendszeresen szóvá teszik a nyelvhelyességi és beszédtechnikai hibákat, az idegen szavak indokolatlan használatát és a tegező formula alkalmazását.

Az MTVA tapasztalatai szerint a döntően telefonon, illetve elektronikus levélben jelentkező hallgatók és nézők sokszor türelmetlenek, gyakran ütnek meg kifogásolható hangnemet. A fiatalabb korosztályhoz tartozók már nem személyesen, hanem online adnak visszajelzést.

A közszolgálati rádióadókat érintő észrevételekből kitűnően az elsősorban közéleti és politika tartalmat sugárzó csatornának éppúgy megvan a közönsége, mint az örökzöld slágereket közvetítőnek. Az idős, egyedülálló emberek megfogalmazták igényüket a betelefonálós, interaktív éjszakai műsorok iránt. A Prima Primissima–díjas Bartók adót úgy említették a hallgatók, mint ami ajtót nyit számukra a világ nagy koncerttermeibe.

Ma már az előfizetők több platformon keresztül is fogyasztanak médiatartalmat, a lineáris médiaszolgáltatások mellett a lekérhető médiaszolgáltatásokon keresztül is követik az adásokat. A nézők-hallgatók értékelik azt a lehetőséget, hogy az azonos időpontban sugárzott műsorok közül nem kell választaniuk, csak azt kell eldönteniük: mit néznek meg valós időben, és melyiket kérik le későbbi időpontban.

Releváns panasz ugyanakkor, hogy az élő közvetítések miatt fellépő műsorváltozásokról késve informálnak az online felületek. Kiemelkedőek a műsorok visszanézhetőségével, illetve rögzíthetőségével kapcsolatos panaszok, kérdések, észrevételek is. Elsősorban a Telekom és a Vodafone ügyfelei panaszolták, hogy a szolgáltatótól kapott médiabox nem teszi lehetővé számukra a műsorok visszanézését, illetve rögzítését.

Ezzel a témával foglalkozik a Biztos alábbi tájékoztatója:

Televíziózás napjainkban – tájékoztatás a Biztos hivatalához érkező jelzések tapasztalatai alapján

A médiaszolgáltatókat tömörítő társszabályozó szervezetek elmúlt évi tapasztalatai

A Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesületéhez nem érkezett fogyasztói panasz vagy javaslat az Egyesület tagjának működésével kapcsolatosan.

A Magyar Lapkiadók Egyesületéhez szintén nem címeztek közvetlen megkeresést, panaszt, kifogás fogyasztói jelzést, javaslatot. A társszabályozó szervezet felé az NMHH Médiatanácsa továbbított egy olvasói megkeresést egy korábbi közismert tragédiát érintő tavaly októberi cikk erős érzelmek kiváltására alkalmas tartalmát kifogásoló panasz miatt, azonban társszabályozási hatáskör hiányában nem indult eljárás az ügyben.

A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületéhez érkezett, műsorokkal, műsorszerkesztéssel kapcsolatos megkereséseket kifejezetten a tagokhoz, az egyes műsorszolgáltatókhoz címezték, így azokat az Egyesület közvetlenül hozzájuk továbbította.

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületéhez 2022-ben a társszabályozási tevékenység keretében közvetlenül egy, az NMHH-n keresztül két bejelentés érkezett. Az egyik bejelentő a médiaszolgáltató megkeresésére nem tartott igényt. A másik bejelentés egy blog felületén közétett tartalmat érintett, ahol hatáskör hiányában eljárásra nem került sor.

A Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesületéhez nem érkezett fogyasztói panasz vagy javaslat az Egyesület tagjának működésével kapcsolatosan.

Az Önszabályozó Reklám Testület előtt indult panaszeljárások nem érintették az ún. érzékeny témák környezetében történő reklámelhelyezést és nem volt indok márkabiztonsággal kapcsolatos vizsgálat lefolytatására.