Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. április

Közzétéve: 2023. július 26.

Áprilisban 29 db panaszbeadvány érkezett a Biztos Hivatalához, ezek közül 27 db hírközlési tárgyban, további 2 db média tárgyban került benyújtásra. Egy beadvány a tárgyára tekintettel nem tartozott a Biztos hatáskörébe, egy másik pedig nem minősült jogszabály szerinti panasznak, így ezekben az ügyekben nem indult egyeztetési eljárás.

A hírközlési tárgyú beadványok nagy részét (65%-át)ismét a Vodafone-nal szemben nyújtották be.Az ügyek jó része ebben a hónapban is a Vodafone korábbi rendszerátállásához kapcsolódtak és méltányos rendezéssel, több esetben kiemelkedő kompenzáció biztosításával zárultak. A panaszok jellemzően a szolgáltató számlázását, a vezetékes szolgáltatás áthelyezésének az elmaradását, illetve a hibaelhárítás késedelmét kifogásolták, ezen felül kifogás érte a számhordozás nem megfelelő teljesítését, mobiltelefon készülék vételár törlesztőrészleteinek egyösszegben történő számlázását, a díjkorrekció nem megfelelő érvényesítését, alaptalan kötbérkövetelést.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 66%-ában, ügyenként 600 Ft és 283.040 Ft közötti, átlagosan közel 40.000 Ft összegben ajánlottak fel, illetve nyújtottak kompenzációt a panaszosoknak, az anyagi jellegű kompenzáción felül más méltányos intézkedésre, így kedvezmény biztosítására, előfizetői szerződés kötbérmentes megszüntetésére is sor került.

Áprilisban két média tárgyú panasz érkezett a biztosi hivatalba.

Egy panaszos sérelmezte, hogy egy streaming-szolgáltatásra történő regisztrációt követően a fiókot nem tudta törölni.

Egy másik beadvány azt sérelmezte, hogy egy rádióműsorban a gyerekeknek szóló logikai játékban elfogadhatatlan propaganda szerepelt.

A panaszban foglalt ügyek nem tartoztak a Biztos hatáskörébe, illetve hatósági intézkedésre irányultak, így egyeztetési eljárás megindítására nem kerül sor.

A szolgáltatók 2022-i évi panaszkezelési gyakorlatáról a biztosi honlapon április 14-én tájékoztató jelent meg A hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói panaszok, jelzések 2022-ben címmel.