Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. január

Közzétéve: 2023. július 26.

Januárban másfélszer annyi beadvány érkezett a Biztos Hivatalához, mint az előző hónapban.

A hírközlési szolgáltatások tárgyában érkezett 41 panasz jellemzően a szolgáltatók számlázását sérelmezte – a szerződéskötéssel egyidejűleg vásárolt készülék vételára a részletfizetésben történő megállapodás ellenére egy összegben kiszámlázásra került, adminisztrációs okból előfordult téves számlázás, a havi előfizetési díj összege csoportos beszedési megbízással kétszer került levonásra.

Az ügyfélszolgálat működését is sokan kifogásolták. Sérelmezték, hogy a szerződésmódosítás dokumentumai nem kerültek megküldésre, a szolgáltatások nem kerültek aktiválásra, a hibaelhárítás késedelmesen történt.

Sokan panaszkodtak arra, hogy a havi díjak megemelkedtek, de a szolgáltatás tartalma nem változott, a szerződéseket pedig nem lehetett módosítani, felmondani.

Az érdeksérelmek, illetve az okozott kellemetlenségek miatt a szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 60%-ában nyújtottak anyagi kompenzációt a panaszosoknak, emellett méltányosságból számos esetben sor került egyedi intézkedésekre is.

A beadványok 65%-a továbbra is a Vodafone-t érintette, több panasz még a tavaly nyári rendszerátállást érintette. Sérelmezték, hogy az ügyfélszámok összevonása miatt a szolgáltató kérés ellenére sem teljesítette a jóváírást az egyenlegen.

A szolgáltató több esetben felajánlotta, hogy a megszűnt szerződés korábbi egyenlegén jelentkező túlfizetés összegét átvezeti a panaszos által megjelölt aktív, másik Vodafone előfizetés hívószámának az egyenlegére, illetve egy olyan „használható” bankszámlaszámnak és a számlatulajdonos nevének a megadását kérte, amelyre a kompenzáció összege átutalással teljesíthető. Jó tudni, hogy a (korábbi) szerződésben nem részes és nem érintett harmadik személyek adatainak a megadása jogi aggályokat vethet fel.

A jóváírások teljes összegét a Vodafone nyújtotta.

A Magyar Telekom-mal szemben sérelmezték a fizetési felszólítás gyakorlatát, azt, hogy az ilyenkor szokásos díjmentes SMS értesítés technikai okok miatt nem került kiküldésre. Mások a hibaelhárítás elmaradását, a szerződés indokolatlan megszüntetését sérelmezték.

Előfordult, hogy a vezetékes telefonszolgáltatás bejelentett hibája azért nem került elhárításra, mert az adott címen a hálózati szakasz műszaki hibája nem javítható, illetve a felújítás aránytalan, meg nem térülő költséggel járna, ilyen beruházás pedig a jelenlegi gazdasági helyzetben néhány fogyasztói igény kiszolgálása céljából nem indokolt. A szolgáltató emiatt az előfizetői szerződést az ÁSZF-ben foglaltakra hivatkozva felmondta.

A tárgyhónapban három média tárgyú megkeresés érkezett a biztosi hivatalba.

Egy panaszos sérelmezte, hogy az utóbbi időben a televíziószolgáltatásban a csatornák nagy részén csak ismétlések szerepelnek, új műsorok jórészt csak 21 óra után kerülnek műsorba.

Egy panasz sérelmezte, hogy egy elektronikus portál oldalán található cikk öngyilkossági krízisben levők körében „utánzó magatartást válthat ki”, és intézkedést kért a cikk és hasonló cikkek törlésére.

Egy panasz kifogásolta, hogy az egyik rádiós médiaszolgáltatásban rendszeresen közzétett reklám sérti az emberi méltóságot és a reklám sugárzásának a megszüntetését kérte.

Az ügyek nem tartoztak a biztos hatáskörébe, hiszen a Biztos jogsértés esetében nem járhat el, a szolgáltatóval szemben pedig nem alkalmazhat kötelező intézkedést.

A biztosi honlapra a panaszokon túl érkező észrevételek, jelzések között néhány a Vodafone által 2023. január 1-étől alkalmazott díjkorrekciót, annak mértékét sérelmezte.

A közösségi médiában, elsődlegesen a Facebook-on a négy nagy hírközlési szolgáltató felületét sokan követik, a Telekom-ét és a Yettel-ét közel félmillióan, a Vodafone-ét több mint 500 ezren, a DIGI-ét közel 70 ezren.

A Telekom felületén több bejegyzés a televíziószolgáltatás minőségét érintette. Többen a virtuális asszisztens, Vanda helyett szívesebben kommunikálnának közvetlenül egy ügyintézővel.

A Yettel-el szemben egy előfizető sérelmezte, hogy a szolgáltatás drágább lett. A DIGI-vel szemben számlázással, szolgáltatásminőséggel, csatornakiosztással és az online alkalmazás elérhetőségével kapcsolatos bejegyzések kerültek.

A Vodafone felületén a Vodafone TV alkalmazás hibájára panaszkodtak.

A jelzésekre a szolgáltatók közül többen minden esetben egyedi, érdemi választ adnak a bejegyzésekre, olykor a panasz egyedi kezelése érdekében egyeztetettek az előfizetővel.

Januárban a biztosi honlapon több tájékoztatás jelent meg.

A Biztos a következő időszakban egyezteti az elmúlt év hírközlési panaszait és az azok alapján indult eljárások tapasztalatait, a hírközlési szolgáltatókkal, a médiatartalom szolgáltatókkal és ezek szakmai szervezeteivel.