Internet Hotline

Merj segítséget kérni, ha online visszaélés áldozatává váltál!

Tájékoztatás az Internet Hotline-ról a digitális szolgáltatásokról szóló rendelettel (DSA) összefüggésben

Közzétéve: 2024. március 14.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály az online közvetítőket és platformokat szabályozza. Elsődleges rendeltetése az, hogy megakadályozza az illegális és káros online tevékenységeket és a szándékos álhírterjesztést. A jogszabály biztosítja a felhasználók biztonságát, védi a fogyasztókat, a fogyasztók alapvető jogait, valamint méltányos és nyitott online platformkörnyezetet hoz létre.

Az Internet Hotline a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által, közérdekű feladatellátás keretében 2011 óta működtetett internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálat, ahol az online elérhető jogsértő vagy kiskorúakra káros tartalmakról lehet bejelentést tenni.

Az Internet Hotline a biztonságos internethasználathoz fűződő közérdek védelme érdekében vizsgálja az internetes visszaéléseket, ezek kapcsán jogi segítséget nyújt. A bejelentés alapján indított vizsgálat nem hatósági eljárás, az Internet Hotline tevékenysége során nem gyakorol hatósági hatáskört és hatósági eszközöket sem alkalmazhat.

Az Internet Hotline-ra vonatkozó alapvető adatok

Név: Internet Hotline
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Tagjainak száma: négy tag (egy fő osztályvezető, három fő elemző)
E-mail cím: internethotline@internethotline.hu

Az Internet Hotline szakterületei

Az alábbi területeket érintően rendelkezik szakértelemmel és fogad bejelentéseket az Internet Hotline:

  • hozzájárulás nélkül közzétett tartalom,
  • gyermekpornográfia,
  • online zaklatás,
  • rasszista, valamely közösség ellen uszító tartalom,
  • illegális pszichoaktív szerek népszerűsítésére, fogyasztására felhívó tartalom,
  • erőszakos, illegális cselekményre felhívó, azt népszerűsítő tartalom,
  • adathalász tartalom,
  • egyéb, kiskorúakra káros tartalom.

A bejelentéskezelés nyelve

Az alábbi nyelveken fogad és kezel bejelentéseket az Internet Hotline: magyar, angol.

Tevékenység helye

Az Internet Hotline a tevékenységét Magyarországon végzi.

Az Internet Hotline eljárására vonatkozó alapvető információk

Az Internet Hotline működésére és eljárására vonatkozó szabályokat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 149/B-D. §-ai és az NMHH Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú mellékletét képező Internet Hotline eljárási szabályzat határozzák meg.

A felhasználóktól a weboldalon (https://nmhh.hu/internethotline/) elérhető űrlapon keresztül (https://e-nmhh.nmhh.hu/enhh/4/urlapok/esf00120/) vagy e-mailben (internethotline@internethotline.hu) fogadja az Internet Hotline a bejelentéseket. Az Internet Hotline űrlapján található kérdések alapján a bejelentő számára egyértelmű, hogy milyen információk megadása szükséges a bejelentés megtételéhez. Az űrlapon történő jelentéstétel során a bejelentőnek nem kötelező megadnia a nevét és az elérhetőségét, anonim módon is elküldheti a bejelentését. Az Internet Hotline ez utóbbi esetben is vizsgálja a jelzés tartalmát, de nem tud visszajelzést küldeni a bejelentőnek.

Amint bejelentés érkezik az Internet Hotline-hoz, megvizsgálja annak tartalmát. A vizsgálat szempontjából a legfontosabb, hogy a bejelentésben szerepeljen a konkrét online tartalomra mutató, pontos URL-cím (link), ennek hiányában az elemzők nem tudják beazonosítani a sérelmezett internetes tartalmat.

Ezt követi az elérés helyének vizsgálata abból a szempontból, hogy az érintett közösségi oldal vagy egyéb weboldal rendelkezik-e saját bejelentőűrlappal vagy panaszkezelési eljárással. Amennyiben igen, az Internet Hotline tájékoztatja erről a bejelentőt és javasolja, hogy lehetőség szerint elsődlegesen ő maga járjon el, melyhez megadja a szükséges segítséget. Ha a bejelentő korábban már megtette a jelzését a közösségi oldal, a tartalom- vagy tárhelyszolgáltató felé, de nem járt sikerrel, nem kapott visszajelzést vagy az érintett oldal nem rendelkezik bejelentésre szolgáló felülettel, az Internet Hotline veszi fel vele a kapcsolatot és kéri a bejelentő által sérelmezett probléma vizsgálatát.

Az Internet Hotline a megtett intézkedéseiről és eljárásáról, a közösségi oldal, valamint a tartalom- vagy tárhelyszolgáltató visszajelzéséről minden esetben tájékoztatja a bejelentőt, feltéve, ha megadta az e-mail címét. Ha a bejelentés alapján felmerül valamely nem magánindítványra üldözendő bűncselekmény lehetősége, az észlelést követő egy munkanapon belül továbbítja a bejelentést a nyomozó hatóságnak.

Eljárási szabályzat

Az Internet Hotline eljárási szabályzata az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete, amely az alábbi linken érhető el:

Az Internet Hotline eljárási szabályzata