Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Szolgáltatóváltás, számhordozás

A számfüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató kérelemre köteles lehetővé tenni előfizetője számára, hogy megtarthassa földrajzi számát a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélküli szolgáltatóváltás esetén, és nemföldrajzi számát szolgáltatóváltás esetén. Ha az előfizető felmondja a szerződést, akkor a számhordozás a szerződés megszűnését követő 31 napon belül is kérelmezhető, kivéve, ha e jogáról a végfelhasználó lemond. A szolgáltatóváltást és a számhordozást – ha műszakilag megvalósítható – a szolgáltatók kötelesek távoli konfigurációban elvégezni, kivéve, ha az előfizető másként kéri.

Az érintett internet szolgáltatók – ha ez műszakilag megvalósítható – kötelesek biztosítani az előfizetőnek az internet szolgáltatás folytonosságát szolgáltatóváltás esetén.

Az átadó szolgáltató (régi szolgáltató), az átvevő szolgáltatóval (új szolgáltató), köteles az átvevő szolgáltató ajánlatára hálózati szerződés keretében a számhordozhatóság vagy szolgáltatóváltás feltételeiről megállapodni.

A hordozott számokra irányuló hívás díját a ténylegesen felépülő hívás, illetve szolgáltatás díjának megfelelően kell megállapítani. A hívó fél számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a hívás előtt tájékozódhasson arról, hogy a hívott szám melyik szolgáltató előfizetőjét azonosítja. A telefonszámok hordozottságával kapcsolatban információk a http://szamhordozottsag.nmhh.hu/ linken érhetők el.

A számhordozás igénybevétele a végfelhasználó részére díjmentes. Eht. 150. §  (9)

Eht. 150. §  (10) Az átvevő szolgáltató köteles az előfizető hozzájárulásának megfelelően a hordozott számnak az előfizetői nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről gondoskodni.

A számhordozásra vonatkozó részletszabályokat a 23/2020. (XII.21.) NMHH rendelet tartalmazza.

Hasznosnak találta az információt?