Tájékoztató a fogyasztók számára a határozott idejű szerződésekkel kapcsolatos méltányossági szempontok figyelembevétele tárgyában közzétett biztosi ajánláshoz

Közzétéve: 2016. április 12.

A Biztos a méltánylást érdemlő előfizetői érdekek fokozottabb védelme céljából ajánlást tett közzé a határozott idejű, ún. hűségidős hírközlési előfizetői szerződések körében méltányossági szempontok figyelembevételére.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat (vezetékes telefon, vezetékes internet, mobiltelefon, mobilinternet, televíziós műsorterjesztés) a kiválasztott szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján vehetjük igénybe. A szerződések vagy határozatlan, vagy határozott időre köthetők meg. Az előfizetői szerződések mintegy fele határozott időtartamra jön létre, ezek az ún. hűségidős szerződések. Ezek leghosszabb tartama 24 hónap lehet. A szerződéskötés előtt a szolgáltatónak megfelelő tájékoztatás mellett fel kell ajánlania az előfizető részére annak a lehetőségét, hogy a szerződést csak 12 hónapra, vagy határozatlan időre kösse meg.

A hűségidős szerződések jellemzően úgy jönnek létre, hogy a szolgáltató kedvezményes előfizetői csomagot kínál illetve népszerűsít. Ha az előfizető hűségidő vállalásával meghatározott időre elkötelezi magát a szolgáltató mellett, a szolgáltatást előnyösebb, kedvezőbb feltételekkel veheti igénybe, mintha határozatlan időre szerződne. A kedvezmény megmutatkozhat alacsonyabb díjtételekben, kedvezményes készülékvásárlási lehetőségekben. Ugyanakkor, épp a kedvezmények miatt, a hűségidős szerződés előfizetői felmondásának szigorú feltételei és következményei vannak. A hűségidős szerződés ugyanis, amely főszabályként a meghatározott idő elteltével szűnik meg, ezt megelőzően csak az előfizetőre hátrányosan szüntethető meg: ez esetben az előfizető „visszamenőlegesen elveszti a kedvezményeket”, vagyis meg kell térítenie a hűségidőből a szerződés megszűnéséig eltelt időszakban általa igénybe vett kedvezményeket.

A Biztos Hivatalának felkérésére 2016 januárjában a hűségidős előfizetői szerződésekkel kapcsolatosan felmérés készült arról, hogy az előfizetők indokoltnak tartanák-e azt, hogy a szolgáltatók bizonyos előre nem látott hátrányos élethelyzetek bekövetkezése esetén méltányosságot gyakoroljanak ügyfeleikkel szemben. A megkérdezettek közel háromnegyede szerint ilyen esetekben a szolgáltatóknak méltányosságot kellene gyakorolniuk. A megkérdezettek fele szerint a szolgáltató a kérelmek méltányos elbíráláshoz feltételeket szabhatna, mindenekelőtt a hivatkozott körülmény igazolását.

A Biztos a kérdésben a 2015 november – 2016 február közötti időszakban konzultált a legnagyobb szolgáltatókkal (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone, Invitel, UPC, DIGI), akik elfogadták a kezdeményezést.

A Biztos a fentiekre tekintettel a méltánylást érdemlő előfizetői érdekek fokozottabb védelme céljából ajánlást tett közzé a határozott idejű, ún. hűségidős hírközlési előfizetői szerződések körében méltányossági szempontok figyelembevételére. Az Ajánlás arra irányul, hogy a hírközlési szolgáltatók az előfizető megalapozott kérelmére, méltánylást érdemlő esetekben részben vagy teljes mértékben tekintsenek el a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásától.