Digitális átállás a televíziózásban

Tájékoztató a Magyar Telekom előfizetői részére

Közzétéve: 2018. április 5.

Mit tehetünk, ha a szolgáltató a digitális átállással kapcsolatos hálózatkorszerűsítésre hivatkozással szerződés-módosítási ajánlattal keres meg? 

Az utóbbi hetekben a Biztosi Hivatalhoz több panasz érkezett amiatt, hogy a szolgáltató kilátásba helyezte a fennálló szerződések felmondását, mivel 2018. április 1-jétől megszüntet bizonyos analóg és digitális kábeltelevíziós szolgáltatásokat.

Mit kell minderről tudni?

A digitális átállásról általában

A hagyományos analóg technológia éveken belül kivezetésre kerül, az analóg platformon nyújtott különböző szolgáltatásokat felváltják a digitális szolgáltatások. A digitális átállást követően a műsorok csak digitális platformokon lesznek elérhetőek. Az átállás minden magyar háztartást érint, ahol televízióznak. Magyarországon a televíziós szolgáltatás igénybevételére kötött szerződések háromnegyede már jelen idő szerint is digitális kábeltévé vagy IPTV előfizetés.

A digitális átállás a műsorszórásban már öt éve megtörtént, lényegesen jobb kép- és hangminőséget, így nagyobb élményt biztosít, emellett lehetővé teszi ún. kényelmi funkciók igénybevételét, többletszolgáltatások elérhetőségét is, mint például az elektronikus programújság, a hang és felirat nyelvválasztásának lehetősége, a digitális gyerekzár.

Az áprilisi változások

A legnagyobb magyarországi hírközlési szolgáltató, a Magyar Telekom Nyrt. január végétől frissülő tájékoztatást ad a honlapján arról, hogy hálózatának fejlesztése és szolgáltatási kínálatának megújítása miatt 2018. április 1-jétől megszünteti az analóg Kábel TV szolgáltatást, a kódolatlan digitális Kábel Családi HD szolgáltatást valamint a kódolt digitális Kábel Családi és Családi + HD szolgáltatást, és IPTV szolgáltatást vezet be.

A változás országszerte több települést és több szolgáltatástípust is érint. Az átállás folyamatosan, előre meghatározott ütemezésben történik, az egyes átállási időpontok megváltoztatására nincs lehetőség.

Az analóg és digitális kábeltelevízió szolgáltatásban április 1-jétől bekövetkező változásokról az elmúlt hetekben postai úton megküldött számlamellékletben, illetve e-mail vagy SMS útján közvetlenül is értesítette előfizetőit.

A változások eredményeként a továbbiakban nem lesz lehetőség igénybe venni a kábeltelevízió hálózat analóg platformon nyújtott Start, Alap, Családi, Minimum, Baráti, Szociális csomagokat és az ezek mellett igénybe vett kiegészítő csomagokat (pl.: HBO Pak), ezeket a szolgáltató kódolatlan digitális kábeltelevízió szolgáltatás keretében biztosítja a továbbiakban.

Megszűnik továbbá a digitális kábeltelevízió hálózaton nyújtott kódolt Családi és Családi+ HD csomag, valamint a kódolatlan Digitális Kábel TV Családi csomag, az ezekre kötött előfizetői szerződéseket a Magyar Telekom levélben felmondta. A felmondással érintett előfizetők a meglévő szolgáltatások helyett kódolatlan digitális kábeltelevízió Alap csomagot, illetve IPTV szolgáltatást rendelhetnek meg.

Az IPTV (Internet Protocol Television) olyan speciális digitális televíziós szabvány, amely lehetővé teszi több új csatorna vétele mellett további kényelmi funkciók, köztük elektronikus műsorújság, felvétel opció (akár mobiltelefonról beállítható felvétel), díjmentes Archív TV, gyerekzár, ingyenes és fizetős Videotéka, fix havidíjas MoziKlub, okoseszközökön élőben díjmentesen nézhető műsorok (TV GO) igénybe vételét.

A változásokkal kapcsolatos részletek (pl. mely területek, települések érintettek) és az ÁSZF-ek vonatkozó részei a következő linkeken érhetőek el:

https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/gyakori-kerdesek/analogkabeltv_valtozas

https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/lakossagi-aszf-valtozasok-osszefoglaloja-20180401.pdf    

Mi történik, ha IPTV-re váltunk?

Váltás esetén a műsorok vételéhez minden egyes televízió készülékhez médiakonvertert kell használni, melyet a szolgáltató biztosít. A szolgáltató az érintett háztartásokban elvégzi a technológia-váltás miatt szükséges szerelési munkálatokat, de bizonyos választott technológiák (pl. vezeték nélküli kapcsolat) esetében ennek díja az előfizetőt terheli.

IPTV szolgáltatásra való áttérés esetében a Telekom kedvezmény mértéke megmarad.

A szolgáltató a korábban használt set-top-boxok leadásához nem ragaszkodik, de azok bármely ügyfélszolgálati ponton leadhatók.

Mi történik, ha kódolatlan digitális kábeltelevízió Alap díjcsomagra váltunk?

A váltás semmilyen szerelési munkával nem jár az előfizetőnél, a csatornakínálat és a szolgáltatás havi díja a váltást követően is változatlan marad.

Mi történik, ha nem váltunk egyik szolgáltatásra sem?

Amennyiben az előfizető a váltással nem kíván élni, televíziós szolgáltatás nélkül maradhat, mert a szolgáltató a TV-szolgáltatásra, TV kiegészítő szolgáltatásokra kötött előfizetői szerződések 2018. március 31-i határidővel történő felmondásától nem tud eltekinteni.

Ha az előfizető 2018. április 1-jét megelőzően a kábeltelevízió szolgáltatással együtt több otthoni és/vagy mobil szolgáltatást vett igénybe, akkor az azokra vonatkozó előfizetői szerződése továbbra is hatályban marad. Előfordulhat, hogy a további, megmaradó szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek megváltoznak: ha az előfizető a kábeltelevízió szolgáltatással együtt több otthoni és/vagy mobil szolgáltatást vett igénybe, - a fennmaradó otthoni telefon vagy internet szolgáltatás havidíjára vonatkozó kedvezmény mértéke radikálisan csökken (két szolgáltatás esetében 20%-ról 0%-ra, három esetében 25%-ról 20%-ra), illetve a kedvezmény meg is szűnhet. Érdemes részletesen tájékozódni a szolgáltató honlapján a vonatkozó feltételekről.

Érdemes figyelni arra, hogy amennyiben ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó szerződés határozatlan idejű, vagyis „nem hűségidős”, úgy azt az előfizető azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

Ha e szolgáltatásokra vonatkozó szerződés határozott idejű, vagyis „hűségidős”, azt az előfizető felmondhatja ugyan, de a felmondásig eltelt időszakban igénybevett kedvezmények miatt kötbért kell fizetnie.

Mire legyünk figyelemmel?

Ha a háztartásban több tévét használtunk analóg rendszeren, azok az új IPTV rendszeren a nem fognak működni, valamennyi készülékhez külön-külön médiakonverter szükséges. A szolgáltató csak egy médiakonvertert biztosít díjmentesen, minden további eszköz esetében külön bérleti díjjal kell számolni és a felvétel opciót is csak külön díj ellenében lehet használni.

Mielőtt váltanánk, alaposan nézzük át a felajánlott új konstrukciót, vessük egybe a feltételeket a szolgáltatói ÁSZF vonatkozó tartalmával. Nézzünk utána, hogy a lakóhelyünkön működik-e más olyan szolgáltató, amelyik az igényeinknek esetleg jobban megfelelő feltételek mellett tud szolgáltatást biztosítani.

Kerüljük el, hogy indokolatlanul hátrányos helyzetbe kerüljünk: ha hűségidős szerződésünk van, és sem a váltást, a megszűnő szolgáltatáson túl a korábban igénybevett szolgáltatások fennmaradását sem kívánjuk, kérjük kifejezetten a szolgáltatót, hogy biztosítsa számunkra a szerződés kötbérmentes megszűnésének a lehetőségét.

Legyünk tudatosak és kezdeményezők!

Járjunk utána, hogy van-e lehetőségünk az előfizetői szerződés, illetve a további szolgáltatások kötbérmentes megszüntetésére a változások miatt.

A szolgáltatóktól kérhetünk méltányos, egyedi elbírálást, megítélést, testre szabott feltételeket, hiszen a szerződő felek – a jogszabályok keretein belül – az egyébként irányadó feltételektől közös megegyezéssel bármikor eltérhetnek.