A Biztos médiatartalom-szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységéről szóló 2023. évi beszámolója

Közzétéve: 2024. január 16.

A Média- és Hírközlési Biztos a médiaszolgáltatást igénybe vevőket megillető, méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre.

A hivatalánál előterjesztett panasz alapján eljár olyan jogsértésnek nem minősülő magatartás észlelése esetében, amely a fogyasztók jelentős részét érintő méltányolandó érdek sérelmét okozza vagy okozhatja, ha az érdeksérelem több alkalommal, illetve több médiatartalom-szolgáltatóval szemben merül fel.

2023-ban 17 média-tárgyú panasz érkezett a biztos hivatalához.

2023. I. negyedévében 3 db média tárgyú panasz érkezett a hivatalhoz.

Egy panasz sérelmezte, hogy a televíziószolgáltatás körében a csatornákon többnyire műsorismétlések láthatók, új műsor csak 21 óra után kerül adásba. A biztosi eljárástól annak biztosítását várta, hogy az esti műsorok sugárzása este 19 vagy 20 órakor kezdődjék.

Egy társadalmi szervezet egy online portál oldalán található cikk tartalmát sérelmezte, mivel az szerinte az öngyilkosság kommunikációja tárgyában közzétett biztosi ajánlásba ütközött. Intézkedést kért a cikk és a hasonló cikkek törlése iránt. A cikk nem utalt öngyilkosságra, öngyilkossági szándékra, tartalma nem ütközött az ajánlásba.

Egy beadvány egy rádiós médiaszolgáltatásban rendszeresen közzétett reklámot kifogásolt, mert az sértette az emberi méltóságot. Az eljárástól várt eredményként a reklám sugárzásának a beszüntetését jelölte meg.

2023. II. negyedévében 6 db média tárgyú panasz érkezett a hivatalhoz.

Egy panaszos regisztrált egy kereskedelmi műsorszolgáltató weboldalán elérhető streaming-szolgáltatásra, majd arra nem tartott igényt a későbbiekben, mivel a regisztrációhoz használt e-mail fiók fizetőssé vált. A biztostól a felhasználói fiók mielőbbi törlését jelölte meg.

Egy panaszos kifogásolta, hogy az egyik közszolgálati rádióban délelőtt elhangzott riportban egy gyerekeknek szóló logikai játékban nagy kék királylány és rózsaszín királyfi szerepelt, amely álláspontja szerint a közszolgálati rádióban elfogadhatatlan propaganda.  Kérte az ilyen esetek megelőzését és a szerkesztő felelősségre vonását.

Egy beadvány előterjesztője sérelmezte, hogy az egyik kereskedelmi csatornán délután sugárzott műsorszám szexjelenetet tartalmazott, ám a képernyőn életkori besorolás nem jelent meg. A biztosi eljárástól a korhatár-besorolás feltüntetését és a médiaszolgáltató elmarasztalását várta.  

Egy irat azt kifogásolta, hogy az egyik kereskedelmi médiaszolgáltató beszélgetős műsorában nem került megjelenítésre a „18 éven aluliak számára nem ajánlott” kategória.

Egy beadvány állítása szerint egy helyi sajtótermék nem felelt a Médiatörvény és a Közszolgálati Kódex rendelkezéseinek. Panasza kivizsgálását és a szükséges intézkedés megtételét várta. 

Egy panaszos sérelmezte, hogy egy internetes sajtótermék impresszuma nem megfelelő adatokat tartalmaz és ezzel kapcsolatban kért megfelelő intézkedést.

2023. III. negyedévében 4 db média tárgyú panasz érkezett a hivatalhoz.

Egy panaszos a televíziószolgáltatásban megjelenő reklámok túlzott mennyiségét sérelmezte.

Egy panaszos egy internetes oldalon megjelenő, számos nyelvi hibát tartalmazó reklámokat kifogásolta, a nyelvi ellenőrzést, a magyartalan, lektorálatlan szövegek használatának a megakadályozását és megfelelő büntetések kiszabását kezdeményezte.

Egy panaszos állításában egy helyi médiaszolgáltató adása megsértette a „pártatlan tájékoztatás” elvét és annak betartatására kért intézkedést.

Valaki azt sérelmezte, hogy egy nyilvános rendezvényen egy riporteri kérdésre adott válasza a hozzájárulása nélkül felkerült egy videómegosztó platformra és egy közösségi oldalra. Kérte a felvétel törlését, a nyilatkozat kivágását, vagy legalább saját arcának a kitakarását.

2023. IV. negyedévében 4 db média-panasz érkezett a Hivatalba.

Egy panaszos sérelmezte, hogy egy gyerekfilmeket sugárzó médiaszolgáltató műsorában egy film tartalma egyértelműen két férfi szerelme körül forog. Kérte annak vizsgálatát, hogy ez megfelel-e a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.

Egy panasz benyújtója kifogásolta, hogy egy helyi médiaszolgáltató 2023. december 3-i adása megsértette a „pártatlan tájékoztatás” elvét. A biztosi eljárás várt eredményeként az érintett médium részéről a „pártatlan tájékoztatás” elvének betartását jelölte meg.

Két decemberi beadvány panaszolta, hogy egy településen valamennyi elérhető frekvencián a közszolgálati médiaszolgáltató egyik rádió adása szól. Intézkedést kértek arra, hogy valamennyi magyar országos lefedettségű rádió adása fogható legyen.

A panaszosok az Mttv. 141. § (2) bekezdésének megfelelően valamennyi esetben értesítést kaptak a biztosi hatáskör hiányáról, továbbá tájékoztatást a vonatkozó jogi háttérről és jogorvoslati lehetőségeikről.  

Online médiatartalommal kapcsolatos kutatás

A biztosi hivatal felkérésére a Neticle Kft. big data kutatást folytatott a magyar nyelvű világhálón és közösségi oldalakon publikusan elérhető irányítatlan megjelenések körében a médiatartalommal kapcsolatos fogyasztói érdeksérelmek, kifogások, preferenciák, igények és vélemények beazonosítása, feltérképezése céljából.

A kutatás eredményei szerint a tartalomfogyasztók az agresszív nyilatkozatok bemutatását, a trágárságot, az erkölcsromboló tartalmat sérelmezik a hagyományos médiában, a televízióban külön a felkészületlen tudósításokat, a propagandisztikus tartalmat, valamint egyes műsoroknak főműsoridőben történő többszörös ismétlését. A nyomtatott és online sajtóban leginkább az álhíreket, a megtévesztő, valótlan, illetve a fekete hírek körében a kegyeletsértő tartalmat kifogásolják. A fogyasztók általánosságban sérelmezik a „kattintás- és kommentvadász” bulvár újságírást.

A biztosi hivatal honlapján 2023-ban az alábbi tájékoztatók, beszámolók kerültek közzétételre:

Televíziózás napjainkban – tájékoztatás a Biztos hivatalához érkező jelzések tapasztalatai alapján (2023. január 17.)

Beszámoló a biztosi hivatal 2022. évi tevékenységéről (2023. január 18.)

A médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói visszajelzések, kifogások, jelzések 2022-ben (2023. március 30.)

Sérelmes médiatartalmak, rossz gyakorlatok – mitől várható méltányos megoldás? (2023. november 7.)

A biztosi hivatalba érkező panaszokról és a lefolytatott egyeztetési eljárásokról havi összefoglalók jelennek meg a biztos honlapján.

A Biztos elektronikus hírközléssel kapcsolatos 2023. évi tevékenységére vonatkozó beszámoló itt olvasható.