HF/27886-21/2011 – Az Invitel Zrt. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (Invitel RIO)

Hatósági döntés dátuma: 2012. május 14.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a HF/27886/2011. számú, összekapcsolási referenciaajánlat jóváhagyása iránti eljárásban az Invitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.; cg: 13-10-040575, a továbbiakban: Szolgáltató) által 2011. szeptember 23-án benyújtott, az eljárás során végzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt összekapcsolási referenciaajánlatot az alábbiakban megállapított kivételekkel jóváhagyja.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül – az Elnökhöz három példányban benyújtott – keresettel a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról, hogy kérik-e tárgyalás tartását.

A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

A határozat teljes szövege a jobb oldalon található, Kapcsolódó dokumentumok fejlécű dobozban találhatóak.

A határozatban üzleti titokként megjelölt adatok a HF/27886-20/2011 sz. határozatban szerepelnek.