Hírközlés-felügyelet

A hatóság feladata annak ellenőrzése, hogy a Magyarországon hírközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek, cégek, vállalkozók – például a vezetékes vagy a mobiltelefon-szolgáltatást nyújtók, az internet-, a kábeltévé-szolgáltatók vagy műholdon elérhető televíziócsatornák elérését kínáló cégek – az ágazatra vonatkozó szabályok szerint végzik-e a tevékenységüket. Ha felügyeleti tevékenysége során az NMHH a szabályoktól eltérést tapasztal, akkor intézkedik annak érdekében, hogy a jogsértést szüntessék meg, és az adott szolgáltató működése a jövőben ismét a jogszabályoknak megfelelő legyen. Ezzel védi mind az előfizetők és a szolgáltatásokat használók jogait és jogos érdekeit, mind pedig a piaci verseny tisztaságát, hiszen különben a szabálytalanul működő szolgáltatók a többiekkel szemben versenyelőnyre tehetnének szert. A hatóság hivatalból is indíthat eljárást egy-egy szolgáltatóval szemben, vagyis saját hatáskörében, saját döntés alapján járhat el. Emellett ugyanakkor arra is lehetőség van, hogy egy felhasználó kezdeményezzen eljárást, ha jogsértést tapasztal, és ügyét a szolgáltatóval nem tudja megfelelően rendezni.

A hatósági eszközök között a legfontosabb, hogy az NMHH a jogsértőt a szabálytalanság megszüntetésére és a jogszerű működés helyreállítására kötelezheti. Ennek teljesítését a hatóság ellenőrzi is a teljesítésre megszabott határidő elteltével, illetve a panaszok számának ismételt emelkedése esetén. Emellett bírságot szabhat ki a szabálytalanság szankciójaként és a jövőbeni jogsértésektől való visszatartás céljából, de elrendelheti határozatának vagy az általa megszövegezett közleménynek a közzétételét is a nyilvánosság és az érintett előfizetők tájékoztatása érdekében. Különösen súlyos esetekben lehetősége van arra is, hogy felfüggessze vagy megtiltsa az adott szolgáltatás nyújtását.

Az NMHH végzi a hírközlési szolgáltatások vételére és nyújtására alkalmas eszközök felügyeletét is. Mivel ezek a berendezések rádiófrekvenciákat használnak, ezért előfordulhat, hogy működésük közben zavarják egymást. A hatóság ezt szűri ki.