Akadálymentesítési nyilatkozat

Közzétéve: 2021. január 8.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elkötelezett amellett, hogy a https://nmhh.hu internetes honlapot a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat az nmhh.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsorolt kivételek miatt részben felel meg a Törvény előírásainak.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok miatt nem akadálymentesek:

  • A 2019. január 1. előtt született hatósági döntések;
  • Az egyes piacelemzési, kötelező határozatokhoz tartozó kvantitatív adatlapok.

Aránytalan teher

  • A 2019. január 1. előtt meghozott hatósági döntések letölthető PDF-formátumban történő változatainak akadálymentesítése a Törvény 4. § (4) és (5) bekezdései szerint lefolytatott belső vizsgálat alapján aránytalan terhet róna a Hatóságra.
  • Az egyes piacelemzési, kötelező határozatokhoz tartozó kvantitatív adatlapok a Törvény 4. § (4) és (5) bekezdései szerint lefolytatott belső vizsgálat alapján aránytalan terhet róna a Hatóságra.

Az akadálymentesítés elmaradásának indoka

  • A 2019. január 1. előtt született hatósági döntések szövegezését a Hatóság ügyintézői Word-szövegszerkesztőben végezték, de az akadálymentes szerkesztési gyakorlatot vonatkozó szabályozás hiányában még nem alkalmazták. Figyelembe véve a több ezer dokumentumot, ezek utólagos és tömeges akadálymentesítése aránytalan terhet róna a Hatóság számára.
  • Az egyes piacelemzési, kötelező határozatokhoz tartozó kvantitatív adatlapok rendkívül összetett, több tucatnyi munkalapból álló Excel-táblázatok. Akadálymentesítésük ebben a formátumban nem oldható meg. Az akadálymentes alternatívák (interaktív PDF dokumentum vagy online űrlap) elkészítése igen jelentős idő- és költségráfordítást igényelne. Tekintettel a Törvény 4. § (5) bekezdésére, kijelenthető, hogy e dokumentumok címzettjei a piaci szolgáltatók, amelyek esetében a Hatóság megítélése szerint kizárható, hogy akadálymentes kvantivatív űrlap nélkül ne tudnának eleget tenni a határozatban rájuk rótt kötelezettségüknek. Emiatt e tartalmak esetében az akadálymentes változat elkészítésének becsült költsége, illetve haszna a fogyatékossággal élő, potenciális felhasználók hasznához viszonyítva a Hatóság megítélése szerint messzemenőkig nem áll arányban egymásal.

Akadálymentes alternatíva

A Hatóság akadálymentes alternatívaként vállalja, hogy a felhasználó egyedi igényei alapján, az igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül elkészíti és az igénylő rendelkezésére bocsátja az általa megjelölt hatósági döntés akadálymentes PDF-változatát. A Hatóság az akadálymentes PDF-et a felhasználónak megküldi, illetve a honlapon közzétett, nem akadálymentes változatot az akadálymentesre cseréli.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2020. november 16. napján készült .

A nyilatkozat elkészítéséhez használt módszer a Hatóság által végzett önértékelés.

Visszajelzés és elérhetőségek

A Törvényben rögzített és a honlappal összefüggő esetleges megfelelőségi hiányosságok és az ezzel kapcsolatos észrevételek bejelentésére, továbbá a Törvény 1.§ (3)-(4) szerinti információkkal kapcsolatos kérelem (a továbbiakban: Kérelem) benyújtására a web@nmhh.hu internetes elérhetőség áll rendelkezésre. A Kérelemre a Hatóság a Törvény 4.§ (2) alapján 30 napon belül köteles válaszolni. A Kérelem feldolgozásáért a Hatóság Kommunikációs Igazgatósága felelős.

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Honlap akadálymentességére vonatkozó Kérelmet benyújtó személy a Törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem kap választ, vagy az abban foglaltakat nem találja kielégítőnek, úgy az alábbi szervezethez fordulhat:

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35. Levelezési cím: 1255 Bp., Pf.: 182.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070; E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Hivatalos jóváhagyás

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Budapest, 2020. november 16.

Tafferner Éva
igazgató
Kommunikációs Igazgatóság