Frekvenciagazdálkodás – polgári célú

A frekvenciagazdálkodás célja minden esetben a rádióspektrum hatékony és káros zavarástól mentes felhasználása. A tevékenységnek két fontos szegmense van, a polgári és a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás.

A polgári célú – vagyis hírközlési és médiaszolgáltatások nyújtására kijelölt – frekvenciák értékesítése során a hatóság a technológiai körülmények és megfelelőség mellett a piaci körülményeket is vizsgálja. Fontos, hogy a frekvenciakiosztás során a különböző szolgáltatók által használt frekvenciák ne zavarják egymást, és ugyanennyire cél az is, hogy a fogyasztók a lehető legkiegyensúlyozottabb kínálatból választhassanak, legyen szó média- vagy hírközlési szolgáltatásokról.

Az NMHH a magyarországi frekvenciavagyon felelős gazdájaként a hírközlési frekvenciagazdálkodás során megteremti a műszaki és jogi szabályokat a frekvenciasávok felosztására, kiosztására és a használat feltételeire vonatkozóan; közzéteszi a frekvenciafelhasználási követelményeket, a használati jog megszerzésére vonatkozó feltételeket, a díjszabással kapcsolatos információkat; nyilvántartásokat vezet; elvégzi a frekvenciaértékesítési feladatokat; kiadja a rádióengedélyeket és ellenőrzi azok betartását.

Az NMHH napi kapcsolatban van több nemzetközi szervezettel is, amelyeken keresztül ezt a tevékenységét gördülékenyen tudja végezni. A spektrumhasználatot szabályozó NFFF rendelet kétnyelvű szoftveres megjelenítését és az abban található adatok leválogatását a Spektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszer (stir.nmhh.hu) végzi.