Reklámkataszter

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (9) bekezdése szerint a Hivatal törvényben meghatározottak szerint – a reklámhordozók, valamint reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésével összefüggő településkép-védelem körében – közreműködik az országos településképvédelmi feladatok ellátásában, e feladatkörében vezeti az országos reklámkatasztert.

Reklámeszköz az a reklámhordozó, valamint reklámhordozót tartó berendezés (a továbbiakban együtt: reklámeszköz), amelynek elhelyezése településkép-védelmi szempontból szabályos, az NMHH a reklámeszköz tulajdonosának kérelmére bejegyzi az általa vezetett országos reklámkataszterbe.

A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg 2024. február 1-jéig.

Az elektronikus út igénybevételére az alábbiak szerint kerülhet sor:
a.) gazdálkodó szervezet tulajdonos esetén a Hatóság Adatkapu felületén;
b.) természetes személy tulajdonos esetén e-Papír benyújtása útján.

Gazdálkodó szervezet tulajdonos esetén a bejelentés kezdeményezésének első lépése a Hatóság Adatkapu felületén történő regisztráció, az NMHH Adatkapu regisztráció - REKLÁMESZKÖZ kérelem benyújtásával.

Január 18-tól rendszerünk elektronikus levélben értesíti az érintetteket (Adatkapu képviselők) a bejelentéssel kapcsolatos további teendőkről.

Az országos reklámkataszter vezetésének részletes szabályait NMHH rendelet állapítja meg.

Nem helyezhető el reklám – 2024. július 1-jétől – olyan reklámeszközön, amely az országos reklámkataszterben nem szerepel.

Tájékoztató az NMHH Adatkapu működéséről