Tevékenység, működés

Mit csinál az NMHH?

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) látja el Magyarországon a hírközlés szabályozási és felügyeleti, illetve a médiafelügyeleti feladatait, célja minden területen ugyanaz: a fejlődés és a piaci verseny kibontakoztatása; valamint a fogyasztók, felhasználók érdekeinek hatékony képviselete Magyarország biztonságos digitális jövője érdekében – mindezt végzi a nemzetközi egyeztetések során is. Az NMHH célja minden meghozott határozatával, kezdeményezésével, adott esetben a kiszabott szankciókkal az, hogy az infokommunikációs szektorban egy olyan megbízható, kiszámítható és zavartalan piaci környezetet tartson fenn Magyarországon, amely mind a szolgáltatók, mind a felhasználók számára biztosítja a kielégítő működés feltételeit.

A hatóság olyan hiteles referenciapontként működik, amely a gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen és nélkülözhetetlen feladatokat lát el, így járul hozzá az ország előrehaladásához. Nemzetközi viszonylatban is úttörő módon, a média- és a hírközlési terület egybefonódását egységesen képviselő, ún. konvergens hatóságként működik.

Az infokommunikációs szektor fejlődése szerte a világon, így Magyarországon is befolyásolja a legtöbb terület működését, vagyis biztosítja az előrelépéshez szükséges alapokat. Elég, ha a hírközlés és a média területén használt frekvenciák hatékony alkalmazására gondolunk, ami egy ország gazdasági mutatójaként kezelhető: minél nagyobb területen éri el a fogyasztókat a szolgáltatás, és minél gyorsabb az információáramlás, annál élénkebb a gazdaság digitális vérkeringése.

Mivel a hírközlés és a média területei, vagyis az információ továbbítására alkalmas eszközök és a tartalmak már nem különülnek el egymástól élesen, a felügyeleti feladatokat is konvergens intézmény, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) látja el.

Küldetés

Küldetésünk a hazai hírközlési piac szabályozása és felügyelete, illetve a médiaigazgatási feladatok ellátása, a hatékony verseny feltételeinek biztosítása a fogyasztók és felhasználók jóléte érdekében.

Jövőkép

Az NMHH modern, professzionális hatóságként elősegíti, hogy Magyarországon mindenki sokszínű és korszerű média-, infokommunikációs és postai szolgáltatásokhoz fér hozzá.