Elektronikus szolgáltatások

Az NMHH látja el az ún. bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat: nyilvántart, felügyel és ellenőriz, és a spamek – a kéretlen elektronikus hirdetések – ellen is fellép. Azért nevezzük bizalmi szolgáltatásnak az interneten való biztonságos ügyintézést, mert a fogyasztók, vállalkozások és a hatóságok körében is nagy a bizalmatlanság az online ügyintézésekkel kapcsolatban. A cél az, hogy olyan rendszereket hozzunk létre, amelyekben megbíznak az emberek, és használják is ezt a sokkal gazdaságosabb és praktikusabb módját az ügyintézésnek.

Tevékenysége során a hatóság regisztrálja a belföldi lakóhelyű, illetve belföldi tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező bizalmi szolgáltatást nyújtókat, a minősített elektronikus aláírást és elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító belföldi szervezeteket és a Magyarországon tanúsított minősített elektronikus aláírást és elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközöket.

A hatóság felügyeletet gyakorol a bizalmi szolgáltatások és ezek nyújtói felett, valamint ellenőrzi a minősített elektronikus aláírást és elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségének tanúsítására kijelölt szervezetek működésének megfelelőségét. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a szolgáltatók működése megfeleljen a jogszabályokban, illetve a szolgáltatók által teljesíteni vállalt szabályzatokban és általános szerződési feltételekben foglalt követelményeknek.

A bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos hatósági feladatok szerves részeként a hatóság elektronikus úton bárki által hozzáférhető nyilvántartást vezet a minősített és a nem-minősített bizalmi szolgáltatókról, a Magyarországon tanúsított, minősített elektronikus aláírást és elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközökről, valamint az eszközöket tanúsító szervezetekről.

Az elektronikus kereskedelem területén az NMHH látja el a kéretlen elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos hatósági feladatokat, melyet a gazdasági reklámtevékenységről, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló törvények határoznak meg. A felügyeleti eljárás mellett, a hatóság a fogyasztók tájékoztatását szolgáló anyagok elkészítésével és közzétételével a kéretlen elektronikus hirdetések elleni fellépés komplex kezelésére törekszik.

E-szolgáltatás-felügyeleti Osztály

Kapcsolat, ügyintézés:
személyesen: az NMHH ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.);
írásban: az E-szolgáltatás-felügyeleti osztálynak címezve (1525 Budapest, Pf. 75.);
telefonon: a (+36-1) 457-7100;
faxon: (+36 -1) 356-5520
További részletek az egyes ügyintézési témaköröknél.