Építésügy

Aktuális információk az új építményengedélyezési NMHH-rendeletről

Építtetők és tervezők figyelmébe.

Engedélyezés a Hír-Közmű rendszerben

2023. január 2-án mindenki számára elérhetővé vált a Hír-Közmű rendszer.

A bevezetés ütemezése

1. ütem: 2023. március 31-ig még nem kötelező az engedélyezési dokumentáció EHO követelmények szerinti benyújtása. Ezt az időszakot biztosítja az NMHH a rendszer kipróbálására. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy aki nem kezdi el minél előbb a Hír-Közmű rendszer használatát és nem szerez tapasztalatokat, az 2023. április 2. után sokkal nehezebben és lassabban fog tudni engedélyezési dokumentációt előállítani és kérelmet benyújtani.

2. ütem: 2023. április 2-ától az építési engedélykérelmeket már kötelező EHO követelmények szerint beadni. A használatbavételi engedélyek közül csak azokat kell EHO követelményeknek megfelelően beadni, amelyekhez kapcsolódó építési engedélykérelmek is EHO követelmények szerint kerültek benyújtásra.

3. ütem: 2023. június 1-től a – a bontási engedélykérelem kivételével – minden engedélykérelmet EHO követelmények szerint kell benyújtani. Bontási engedély iránti kérelmet 2027. december 31. napjáig nem kell EHO követelmények szerint benyújtani amennyiben

  • a kérelem nem nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat bontására irányul, és
  • a bontandó hálózat vonatozásában a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet szerinti, a meglévő elektronikus hírközlő hálózatra, elektronikus hírközlési építményre és kapcsolódó eszközre vonatkozó adatszolgáltatás a kérelem benyújtásáig nem történt meg.

Az engedélykérelem Hír-Közmű rendszerbe történő benyújtásával kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetők el.

Engedélyezés a Hír-Közmű rendszerben

Ha egy szolgáltató új hálózat építését tervezi vagy a meglévőt akarja fejleszteni, azt az NMHH-nál kell engedélyeztetnie vagy kisebb munkáknál bejelentenie. Az építkezések nagyon sokfélék a kábelfektetésektől a különféle adótornyok és nagyméretű műholdas antennák telepítéséig. Gyakori, hogy a hálózatot már meglévő más vezetékek, csövek mellett, például villanyoszlopokon helyezik el, ezzel is gyorsabbá és olcsóbbá téve az építéseket. Van, hogy csak egy-egy utca, iparterület vagy újonnan épült lakópark ellátását kell biztosítani, de olyan is előfordul, hogy az egész országot átszelő távolsági vagy a nemzetközi gerinchálózatba tartozó kábeleket építenek. Sokszor nem is kimondottan a hálózatépítés a cél, hanem az csak velejárója más beruházásoknak: például út- vagy vasútépítéseknek. Ezekben az esetekben is a hatóság foglalkozik a hírközlést érintő munkarészekkel. Ha pedig egy építkezés elkészült, akkor a hálózat szintén csak a hatóság engedélyével vagy a megfelelő bejelentés után vehető használatba.

Az NMHH a beérkező engedélykérelmeket és bejelentéseket gondosan megvizsgálja, hogy a jogszabályokban szereplő kötelezettségeknek az építtető és a tervező eleget tett-e, illetve hogy a tervek szakmai szempontból megfelelőek-e. Ha az építkezés befejeződött, akkor arról bizonyosodik meg, hogy a munka az engedélynek, illetve az eredeti terveknek megfelelően zajlott-e, és a hálózat biztonságosan használatba vehető-e.

Az engedélyezés mellett a hatóság ellenőrzi azt is, hogy a folyamatban lévő építkezések a szabályokat betartva zajlanak-e. Eljár akkor is, ha valahol engedély nélkül építenek hírközlési hálózatot, vagy ha valamely szolgáltató elmulasztja a karbantartási kötelezettségét, hiszen például a lelógó vezetékek akár komoly balesetveszélyt is jelenthetnek. Ugyancsak az NMHH vizsgálja ki a hálózatépítésekkel kapcsolatos, lakosságtól, illetve civilszervezetektől érkező bejelentéseket is.

A hatóság feladata, hogy minden építkezésnél biztosítsa az előírások betartását, és az ütköző érdekek között egyensúlyt teremtve lehetővé tegye a korszerű technológiák elterjedését és a szolgáltatások fejlődését; ebből végül közvetve vagy közvetlenül az egész társadalom profitál.