Építésügy

Aktuális információk az új építményengedélyezési NMHH rendeletről

Építtetők és tervezők figyelmébe. Hamarosan kihirdetésre kerül az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló új NMHH rendelet.

A jogszabály 2020. december 21-én lép hatályba, azonban az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseit 2021. február 15-től kell alkalmazni. A Hatóság célja ezzel a döntéssel a jogszabályi környezet változásaira való zökkenőmentes felkészülés biztosítása.

Ha egy szolgáltató új hálózat építését tervezi vagy a meglévőt akarja fejleszteni, azt az NMHH-nál kell engedélyeztetnie vagy kisebb munkáknál bejelentenie. Az építkezések nagyon sokfélék a kábelfektetésektől a különféle adótornyok és nagyméretű műholdas antennák telepítéséig. Gyakori, hogy a hálózatot már meglévő más vezetékek, csövek mellett, például villanyoszlopokon helyezik el, ezzel is gyorsabbá és olcsóbbá téve az építéseket. Van, hogy csak egy-egy utca, iparterület vagy újonnan épült lakópark ellátását kell biztosítani, de olyan is előfordul, hogy az egész országot átszelő távolsági vagy a nemzetközi gerinchálózatba tartozó kábeleket építenek. Sokszor nem is kimondottan a hálózatépítés a cél, hanem az csak velejárója más beruházásoknak: például út- vagy vasútépítéseknek. Ezekben az esetekben is a hatóság foglalkozik a hírközlést érintő munkarészekkel. Ha pedig egy építkezés elkészült, akkor a hálózat szintén csak a hatóság engedélyével vagy a megfelelő bejelentés után vehető használatba.

Az NMHH a beérkező engedélykérelmeket és bejelentéseket gondosan megvizsgálja, hogy a jogszabályokban szereplő kötelezettségeknek az építtető és a tervező eleget tett-e, illetve hogy a tervek szakmai szempontból megfelelőek-e. Ha az építkezés befejeződött, akkor arról bizonyosodik meg, hogy a munka az engedélynek, illetve az eredeti terveknek megfelelően zajlott-e, és a hálózat biztonságosan használatba vehető-e.

Az engedélyezés mellett a hatóság ellenőrzi azt is, hogy a folyamatban lévő építkezések a szabályokat betartva zajlanak-e. Eljár akkor is, ha valahol engedély nélkül építenek hírközlési hálózatot, vagy ha valamely szolgáltató elmulasztja a karbantartási kötelezettségét, hiszen például a lelógó vezetékek akár komoly balesetveszélyt is jelenthetnek. Ugyancsak az NMHH vizsgálja ki a hálózatépítésekkel kapcsolatos, lakosságtól, illetve civilszervezetektől érkező bejelentéseket is.

A hatóság feladata, hogy minden építkezésnél biztosítsa az előírások betartását, és az ütköző érdekek között egyensúlyt teremtve lehetővé tegye a korszerű technológiák elterjedését és a szolgáltatások fejlődését; ebből végül közvetve vagy közvetlenül az egész társadalom profitál.