Frekvenciagazdálkodás – nem polgári célú

A frekvenciagazdálkodás célja minden esetben a rádióspektrum hatékony és káros zavarástól mentes felhasználása. A tevékenységnek két fontos szegmense van, a polgári és a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás.

A nem polgári célra használt frekvenciák csak olyan fontos állami feladatok támogatására szolgálnak, mint a honvédelmi, rendőrségi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, büntetés-végrehajtási, vám- és pénzügyi nyomozóhatósági, valamint kormányzati rádiótávközlési feladatok. Ide tartozik a katonai érdekű frekvenciagazdálkodás, amelynek része a szövetségi (NATO) célú frekvenciahasználat is. Ez a terület speciális (elsősorban katonai) ismereteket igényel, mivel olyan − a polgári életben nem alkalmazott − rendszerekkel is foglalkozik, mint a különböző vezetési és fegyverirányítási, valamint légvédelmi rendszerek, a speciális katonai drónok vagy a katonai kommunikációs és navigációs rendszerek.

A Kormány nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos feladatait az NMHH Hivatala látja el. Az eljáró szerv a Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság (VRFGI).

A Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság több nemzetközi szervezet munkájában vesz részt. Napi kapcsolatot tart fenn a NATO frekvenciagazdálkodó szervezetével.

A spektrumhasználatot szabályozó a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciafelhasználás szabályairól szóló rendelet (NFFF) kétnyelvű szoftveres megjelenítését és az abban található adatok leválogatását a Spektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszer (http://stir.nmhh.hu) végzi.

NMHH Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997
Telefon: +36 1 468 0801
Telefax: +36 1 468 0696
E-mail: kfgh@nmhh.hu