Médiafelügyelet

A médiatörvény szerint a médiaigazgatás felügyeletével kapcsolatos feladat- és hatáskörök a Médiatanács és az NMHH Hivatala között oszlanak meg. Ennek során a Médiatanács az NMHH Hivatalának közreműködésével éves beszámolókon keresztül monitorozza a médiaszolgáltatók tevékenységét, ellenőrzi a megkötött hatósági szerződésekben foglaltak, valamint a szolgáltatók által fizetendő médiaszolgáltatási díjak teljesülését, értékeli a magyar médiapiacon végbemenő éves reklámköltéseket, valamint értékeli a hirdetési piac alakulását. A Médiatanács célja, hogy védje a nézők és a hallgatók alapvető jogait és érdekeit, azaz hogy a médiafogyasztók a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelő műsorokat élvezhessenek. Ezért a testület a televíziókat és a rádiókat a médiatörvény szerinti szolgáltatások nyújtására ösztönzi.

A Hivatal és a Médiatanács a felügyelet keretében többek között:

ellenőrzi a műsorkvóta-kötelezettségek teljesülését (a médiaszolgáltatások műsoridejének meghatározott százalékát európai, illetve magyar műveknek kell kitenniük, rádiók esetében a magyar, illetve 5 évnél nem régebbi zenei alkotások közzétételére vonatkoznak ilyen szabályok);

ellenőrzi a kereskedelmi üzenetek, vagyis a reklámok sugárzásának megfelelőségét (a teljesség igénye nélkül például a reklámok mennyisége lineáris kereskedelmi médiaszolgáltatás esetében nem haladhatja meg a tizenkét percet, közszolgálati médiaszolgáltatás esetén pedig a hat percet óránként; reklám nem sértheti az emberi méltóságot; és kiskorúakat nem szólíthat fel közvetlenül termék megvásárlására);

ellenőrzi a kiskorúakra káros tartalmak sugárzására vonatkozó szabályozások betartását (itt természetesen érdemes a műsorszámok korhatárbesorolásával kapcsolatos kötelezettségekre gondolni, és arra, hogy a karikákat az internetes és nyomtatott műsorújságokban is fel kell tüntetni);

kutatásokat, elemzéseket végez (többek között figyeli a hírműsorokban megjelenő bűncselekmények arányát, elemzi az új televíziós reklámokat vagy a valóságshow-kban feltűnő káros tartalmakat, valamint termékmegjelenítéseket);

döntéseket hoz kiegyensúlyozott tájékoztatási ügyekben (a médiaszolgáltatások a hírműsoraik közérdeklődésre számot tartó és jelentős témáiról kötelesek sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni);

felügyeli a műsorszámok hallássérültek számára történő akadálymentesítését (a közszolgálati és a jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatók minden közérdekű közleményt, politikai reklámot, hírműsort és politikai tájékoztató vagy fogyatékos személyekről szóló programot kötelesek a hallássérültek számára segédlettel ellátni) és

folyamatosan ellenőrzi, hogy a szolgáltatók eleget tesznek-e beszámolási kötelezettségeiknek.

A közszolgálati médiaszolgáltatók feletti társadalmi felügyeletet a Közszolgálati Testület látja el, emellett ellenőrzi a közszolgálatiság érvényesülését is. Az NMHH feladata, hogy e testület tagjainak megválasztását koordinálja.