Azonosítógazdálkodás

Változások az azonosítógazdálkodás területén

A változásokról itt olvashat: Tájékoztatás az azonosítógazdálkodással és számhordozással kapcsolatos változásokról

Az elektronikus hírközlő hálózatok működésében és az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásában az azonosítók biztosítják a hálózatok, szolgáltatási rendszerek és különösen az előfizetők megkülönböztetését. A legismertebb ilyen azonosító a telefonszám, amellyel a világméretű telefonhálózat minden végpontja egyértelműen azonosítható és a hálózat bármely végpontjáról felhívható, elérhető.

A telefonszámok egyediségét a többszintű számozási tervek biztosítják. A nemzetközi számozási tervben az egyes országok részére országkódot jelölnek ki (Magyarország országkódja a +36), amelyen belül a nemzeti számozási tervet az adott ország alakítja ki a szolgáltatási és hálózati rendszereinek fejlődése és együttműködési szükséglete alapján.

A telefonszámok és egyéb elektronikus hírközlési azonosítók korlátos erőforrások, amelyek az állam tulajdonát képezik.  Ezekkel az azonosítókkal kapcsolatos állami feladatokat, a gazdálkodási és hatósági tevékenységet Magyarországon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság látja el. A hatóság gondoskodik arról, hogy megfelelő típusú és mennyiségű azonosító álljon rendelkezésre a szolgáltatók és szolgáltatások részére, a rendelkezésre álló azonosítókkal hatékonyan gazdálkodik, és a szolgáltatók használatába adott azonosítókról közhiteles nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján közzétesz.

Az azonosítóengedélyezés hatósági eljárásaival a hatóság az azonosítókat a szolgáltatók használatába adja (kijelölés),  egyik szolgáltatótól a másik szolgáltatónak átadja (számmezőátadás, azonosítóátadás), vagy az azonosítóhasználatot megszünteti (visszavonás). Egyes számtartományokban az azonosítók előzetesen lefoglalhatók (lekötés). Az azonosítók használatáért és lekötéséért, valamint az azonosítóengedélyezési eljárásokért a szolgáltatók díjat fizetnek.

Az azonosítóengedélyekről vezetett naprakész nyilvántartás a hatóság honlapján érhető el, a változásokról a szolgáltatók RSS hírcsatornából is értesülhetnek. A szolgáltatók az egységes azonosítóhasználat érdekében kötelesek együttműködni és a hatósági nyilvántartásban közzétett kijelölt azonosítók elérhetőségét a saját hálózatukból biztosítani.