Elektronikushírközlés-szabályozás

Az elektronikus hírközlési piac szabályozása nagy jelentőségű az optimális piaci környezet fenntartása, a piaci verseny ösztönzése és a fogyasztók és szolgáltatók szempontjából is kiegyensúlyozott, kiszámítható piaci környezet kialakítása érdekében. Szabályozó tevékenysége során az NMHH elemzi és azonosítja a piacokat, piackutatásokat végez, folyamatos monitoring tevékenységet folytat a meghatározott területeken, piaci gyorsjelentéseket készít, ellenőrzi a kiskereskedelmi árak szabályoknak való megfelelőségét, valamint az internetszolgáltatások piacána nagykereskedelmi árképzés megfelelőségét, szabályozza a hívásvégződtetési díjakat és eljárásokat indít a számviteli szétválasztási kimutatások felülvizsgálatára.

A hatóság piackutató és -elemző munkája során olyan információkat szerez, amelyek elengedhetetlenek a megfelelő hatósági döntések meghozatalához. A piacok szabályozása ugyanis visszahat a fogyasztók számára nyújtott szolgáltatások, vagyis a kiskereskedelmi piacok működésére, és így végső soron a piaci verseny hatékonyságát és a fogyasztói jólétet szolgálja.