A hatékony műszaki megoldásokról megtartott nyilvános meghallgatás összefoglalója

Közzétéve: 2011. május 6.

Helyszín: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Budapest, Ostrom u. 23-25.

A rendezvény ideje: 2011. június 7. 10.00-12.00 óra

A nyilvános meghallgatás témája:

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) szerint a médiaszolgáltatóknak július 1-től hatékony műszaki megoldást kell alkalmazniuk a kiskorúakra káros tartalmak elérésének korlátozására (10. § (6) bekezdés és 11. § (2) bekezdése alapján). A témában a Médiatanács ajánlás-tervezetet bocsátott ki, amelynek ismertetése és megvitatása céljából a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvános meghallgatást hívott össze.

Résztvevők az NMHH képviseletében:

 • dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag
 • dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag
 • Mátrai Gábor Hírközlési elnökhelyettes
 • Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató
 • Kollár Péter főigazgató-helyettes
 • dr. Kerekes Sugárka főosztályvezető
 • Miszlai Róbert főosztályvezető
 • Dr. Futó Gábor jogi munkatárs
 • Tarcsai Zoltán szabályozási szakértő


A szakma képviseletében a nyilvános meghallgatáson megjelentek névsorát a melléklet tartalmazza.

1. Az ajánlás-tervezet ismertetése

Kollár Péter levezető elnök nyitotta meg a nyilvános meghallgatást. Köszöntötte a megjelenteket, és bemutatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot képviselő résztvevőket. Ezt követően elmondta, hogy a nyilvános meghallgatás célja kettős. Egyrészt az NMHH bemutatja a hatékony műszaki megoldásokra vonatkozó ajánlás-tervezet, továbbá az ajánlás kialakításánál figyelembe vett szempontokat. Másrészt a Hivatal lehetőséget kíván biztosítani a szolgáltatók számára, hogy megfogalmazhassák a kérdéskörben álláspontjukat.

Kollár Péter levezető elnök a nyilvános meghallgatás előkészítésével kapcsolatosan az alábbiakat mondta el:

 • A nyilvános meghallgatás tárgyára, helyére és idejére vonatkozó Közlemény az Mttv. 157. §, (2) bekezdés alapján május 5-én megjelent az NMHH és Médiatanács honlapján.
 • A meghallgatásra vonatkozó előkészítő anyag, azaz az ajánlás-tervezet az Mttv. 157. §, (3) bekezdés alapján a Hatóság és Médiatanács honlapján május 25-én közzétételre került.
 • Az ajánlástervezettel kapcsolatban a törvényben meghatározott határidőig, azaz 8 nappal a nyilvános meghallgatás előtt észrevételek nem érkeztek, így a honlapra nem került fel észrevétel.
 • A Hatóság a nyilvános meghallgatásról az Mttv. 158. §, (2) bekezdés alapján 30 napon belül összefoglalót készít, amelyet nyilvánosságra hoz az NMHH és Médiatanács honlapján.

Az összefoglaló elkészítése érdekében a levezető elnök a résztvevők hozzájárulását kérte ahhoz, hogy az elhangzottakról hangfelvétel készüljön, amelyhez minden megjelent hozzájárult.

Ezt követően előadások hangzottak el az ajánlás kialakításának körülményeiről:

 • Hatékony műszaki megoldásokra vonatkozó jogi kötelezettségek
  Dr. Futó Gábor, médiafelügyeleti jogi szakértő ismertette az ajánlás tartalmára vonatkozó EU-s irányelvek vonatkozó rendelkezéseit, ill. a vonatkozó magyar szabályozást. Az előadás lezárásaként kitért az ajánlás jogi természetére, továbbá annak jogi kötőerejére.
 • Külföldön alkalmazott megoldások
  Dr. Futó Gábor, médiafelügyeleti jogi szakértő részletesen ismertette a különböző műszaki platformokra vonatkozóan a Franciaországban, Németországban, ill. Nagy-Britanniában a kiskorúakra káros tartalmak szűrésére alkalmazott, műszaki megoldásokat.
 • Az ajánlás-tervezet, illetve annak kialakítása során figyelembe vett főbb elvek ismertetése
  Tarcsai Zoltán, szabályozási szakértő az ajánlás kialakítása során figyelembe vett elveket, körülményeket ismertette. Előadásában kiemelte, hogy mindegyik technológiai platformon szolgáltatást nyújtókkal, szövetségekkel egyeztettek az ajánlás kialakítása előtt annak érdekében, hogy a törvény keretei között figyelembe vehessék a szolgáltatók érdekeit.

Az előadások az NMHH honlapján a hatékony műszaki megoldásra vonatkozó ajánlással, ill. jelen összefoglalóval azonos helyen érhetők el.

2. A nyilvános meghallgatás résztvevőinek hozzászólásai és az írásban jelzett vélemények

Kollár Péter levezető elnök felkérte a meghallgatás résztvevőit, hogy fejtsék ki véleményüket az elhangzottakkal, ill. az ajánlástervezettel kapcsolatosan. Hozzátette, hogy a Hatóság a végleges ajánlást a meghallgatás során elhangzottak figyelembe vételével alakítja ki, és terjeszti a Médiatanács elé elfogadásra. Az ajánlással kapcsolatos vélemények, álláspontok az alábbiakban találhatók.

2.1. dr.Derzsényi Éva, Magyar Telekom

Felhívta a figyelmet arra, hogy a szolgáltatók szerepvállalása mellett a Hatóságnak is részt kell vállalnia a kiskorúak, szülők tekintetében az „edukáció” tevékenységében. Az analóg KTV-s platformra vonatkozóan a digitális prémium csomagok megnevezés helyett általános megnevezés használatát javasolta. DVB-S és IPTV vonatkozásában jelezte, hogy műsorszám szerinti szűrésre az üzemelő STB-ok közül csak kevés STB képes, ezért csak az újonnan telepítésre kerülő szolgáltatások esetén tudják elképzelni a funkció biztosítását, és ekkor is legalább 6 hónap felkészülési időt kérnek. A figyelemfelhívás azon felhasználókhoz is el fog jutni, ahol nincs gyerek, és ők nem tartanának igényt a gyerekzárral kapcsolatos információkra. A Magyar Telekom csak felkészülési időt követően lesz képes arra, hogy az internetes videotékák tartalomjegyzékében is szűrje az V.-VI. kategóriás tartalmakat. A mobil távközlési hálózatokon a kiskorúakra káros, ill. súlyosan káros tartalmak szűrésének ki-, ill. bekapcsolása jelenleg nem oldható meg az ajánlásban leírtaknak megfelelően. 6 hónap felkészülési időt kér a szolgáltató. Az Internetre vonatkozó ajánlás vonatkozásában a szolgáltató az kéri, hogy kerüljön ki a forráskód elnevezés, miután az audiovizuális tartalmak nem mindig rendelkeznek forráskóddal. A szolgáltató azt kérte, hogy a Hatóság vezessen egy listát a megfelelő szűrőprogramokról.

2.2. Ruzsa Róbert, Invitel

A szolgáltató az analóg KTV-szolgálatással kapcsolatosan jelezte, hogy a digitális prémiumcsomag elnevezés nem értelmezhető. A szolgáltató véleménye szerint nem indokolt a STB-alapú rendszereken belül az ajánlásban további megbontást alkalmazni. A STB-ok vonatkozásában a szolgáltató azt kéri, hogy csak az újonnan telepítésre kerülő STB-okra vonatkozzon a műsorszám szerinti szűrés kötelezettsége, melyre 6 hónap felkészülési időt kérnek. A szolgáltató kéri, hogy a műszaki megoldással kapcsolatos felhasználói tájékoztatás költségeit levonhassa a piacfelügyeleti díjból.

2.3. Kéry Ferenc, Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A szövetség elfogadja, hogy minden platformon alapvető feladat a műszaki lehetőségek megteremtése a kiskorúakra káros tartalmak korlátozása érdekében. Az analóg KTV-szolgáltatások területén a műszaki megoldás biztosítására azonban nincs mód, bár a gyártókkal éveken át keresték erre a megoldást. Ez a probléma csak a digitális szolgáltatásra történő teljes átállással fog megszűnni. Mindazonáltal a szövetség felvetette, hogy az analóg szolgáltatási területeken is jelentős igény van a VI. kategóriás tartalmakra, ezért kérik, hogy ne a teljes tiltás legyen a megoldás. Úgy látják, hogy a megfelelő előfizetői tájékoztatással, ill. a televízió készülékekben található szülői zár felhasználására történő felhívással is kezelhető a tartalmak elzárása a kiskorúak elől. A műsorszámonkénti ellenőrzéssel kapcsolatosan kihangsúlyozzák, hogy ehhez az is kell, hogy a médiaszolgáltató által biztosított EPG-ben a korhatáros adatok szabványosan jelenjenek meg. A digitális KTV-szolgáltatás ajánlásával kapcsolatosan a szövetség jelezte, hogy amennyiben a digitális adás mellett analóg programok is elérhetők, akkor az ajánlás annyiban módosuljon, hogy nem műsorszámokra, hanem műsorszámokra szakosodott csatornákra vonatkozzon.

2.4. dr.Kaszó Klára, Pálya Róbert, RTL Klub

A médiaszolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy képesek lennének a műsorjelbe inzertálni a korhatáros tartalomra vonatkozó jelet, ami a gyermekzár valós idejű szűrését tenné lehetővé. Hiányolja az ajánlásból az erre vonatkozó leírást. A szolgáltató az interneten elérhető tartalmak forráskódjához rendelt, az Mttv. szerinti korhatár-kategóriákat jelző „metatag”-gel kapcsolatos előírások pontosítását javasolta akként, hogy a lekérhető médiaszolgáltatások kapcsán pontosabban, kizárólag az V. és VI. korhatári kategóriának megfelelő jelzésekre vonatkozó előírást tartalmazzon. A szolgáltató az interneten elérhető lineáris és lekérhető tartalmak közzétételekor az ajánlás szerint felteendő kérés („Ön elmúlt már 18 éves?”) kapcsán annak pontosítását kérte, hogy az ajánlásban „a kiskorúakra káros elemekkel rendelkező tartalom” meghatározás helyett az szerepeljen, hogy a műsorszám egésze alkalmas–e a kiskorúak fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására. A szolgáltató az interneten elérhető lineáris és lekérhető tartalmak közzétételekor az ajánlás szerint megjelenítendő nézői figyelem felhívás kapcsán a fentiekben már leírt pontosítást javasolja. A szolgáltató az interneten elérhető lineáris és lekérhető tartalmak közzétételekor az ajánlás szerint megjelenítendő jól látható optikai azonosítás kapcsán a fentiekben már leírt pontosítást, illetve azt javasolja, hogy szövegszerűen legyen meghatározva az ajánlásban, hogy a jól látható optikai azonosítás pontosan mit jelent. Amennyiben a lineáris médiaszolgáltatásban eddig is alkalmazott 18-as piktogramot, úgy az kerüljön rögzítésre az ajánlásban.

2.5. Vígh Zoltán, MTV

A hozzászóló arra hívta fel a figyelmet, hogy amennyiben a korhatáros tartalmak szűrése közvetlenül a STB szoftverében történik, akkor az ellehetetleníti az egyéni kártyás vétel lehetőségét, azaz a CA-modulok használatát. A hozzászóló megemlítette még, hogy amíg működnek analóg rendszerek, addig az analóg és digitális rendszereken is szolgáltató médiaszolgáltatónak alkalmaznia kell a karikát analóg és digitális rendszereknél egyaránt.

2.6. Till Viktor, Antenna Hungária

Till Úr felhívta a figyelmet arra, hogy a műsorszám szerinti szűrés vonatkozásában az Antenna Hungária biztosítja az EPG-ben a megfelelő korhatáros információt, azonban a STB-ok vonatkozásában a szolgáltatónak már korlátozottak a lehetőségei. Egyrészt a felhasználók a kereskedelemben szabadon választhatják ki a készülékeket, másrészt azok külföldről is bekerülhetnek az országba, így a műsorszám szerinti szűrés a STB-ban nem mindig biztosított.

Az Antenna Hungária a MindigTV matricarendszer keretében igyekszik biztosítani, hogy a gyártók feleljenek meg a műsorszám szerinti szűrés elvárásának, azonban a gyártók döntésén alapszik a funkciók változtatása, így előfordulhat, hogy műsorszám szűrését nem biztosító készülék kerül értékesítésre.

2.7. Kósa Gábor, Lux Video

Kósa Úr megjegyezte, hogy VI. kategóriás tartalmakat kínálnak a felhasználóknak, és havonta mintegy 750 ezer látogatót szolgálnak ki. Ezzel szemben információik szerint Magyarországról hasonló tematikájú külföldi honlapokat kétszer-háromszor annyian látogatnak. Ebből adódóan ezeknek az oldalaknak a szűrésére is gondot kellene fordítani. A hozzászóló felajánlotta segítségét a Hatóság számára abban, hogy a szűrőprogramok telepítési statisztikáiról beszámol, másrészt javaslatokat ad a külföldi VI. kategóriájú tartalmakat nyújtó honlapok elérhetőségének korlátozására.

2.8. Schiroky Vilmos, Biztonságos Böngészés

A hozzászóló felhívta a figyelmet arra, hogy létezik olyan magyar nyelvű, magyar fejlesztésű szűrőprogram, amely az internetre vonatkozó ajánlásban említett feltételeknek megfelel. Emellett a szűrőprogram segítségével a szülők nem csak a magyar, de a külföldi káros tartalmakat is elzárhatják a kiskorúaktól.

2.9. Pintér Róbert, egyszervolt.hu

Pintér Róbert kihangsúlyozta, hogy a kiskorúak, akiket szeretnénk megvédeni a káros, ill. súlyosan káros tartalmaktól rendkívül sok időt töltenek az interneten. A mobil szolgáltatásokra vonatkozó ajánlásterülettel kapcsolatban éppen ezért hangsúlyozta, hogy a jövőben külön figyelmet kell fordítani a mobil telefonokon elérhető internetes tartalmak elérhetőségének korlátozására. Különösen kritikussá válik a kérdés az okos telefonok tömeges elterjedésével.

Véleménye szerint az internettel kapcsolatosan három fő területre kell koncentrálni, a szűrésre, a megfelelő tartalmak biztosítására, továbbá a felnőttképzésre.

2.10. Pócsik Ilona, MediaSmart

A hozzászóló megerősítette, hogy rendkívül fontos a felnőttek figyelmének felhívása arra, hogy valóban oda kell figyelniük a kiskorúakat körülvevő káros tartalmak elérhetőségének korlátozására. Ebben a különböző nyomtatványok, szolgáltatók által kiadott ismeretterjesztő anyagok nagyon fontosak, azonban ugyanilyen fontosnak tűnik, hogy olyan műsortartalmakban jelenjenek meg az információk, amelyek a nagyközönség széles köréhez eljutnak.

Emellett megjegyezte, hogy szintén fontos szerepük van a pedagógusoknak a gyerekek médiatudatosságának fejlesztésében, ezért a pedagógusképzésben, ill. továbbképzésben helyet kell, hogy kapjon a jövőben a médiával kapcsolatos képzés is.

2.11. Müller Mihály, FiberNet

A műsorszámok besorolásával és kategorizálásával kapcsolatosan hívta fel a figyelmet arra, hogy a szolgáltatók számára nem ismertek a kategorizálás során figyelembe veendő kritériumok, szempontrendszerek. Azt a kérdést fogalmazta meg, hogy a Hivatal, ill. a Médiatanács milyen segítséget fog nyújtani a kérdéskörben a szolgáltatók számára.

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának visszajelzései a kritikus felvetésekkel kapcsolatosan

Az analóg KTV-szolgáltatásra vonatkozó felvetéssel kapcsolatban a Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az Mttv. nem ad lehetőséget a VI. kategóriás műsorszámok megjelenítésére, ill. kizárólag csak abban az esetben, ha a szolgáltató hatékony műszaki megoldást alkalmaz. Ebből adódóan nincs arra jogi lehetőség, hogy az ajánlás a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség kérése szerint módosításra kerüljön. A jövőben telepítésre kerülő STB-ok műsorszám szerinti szűrése, a videotékák tartalomjegyzékében megjelenő kiskorúakra káros tartalmak szűrése, továbbá a mobil távközlési hálózatokban alkalmazott gyermekzár-megoldások ki-, ill. bekapcsolásának folyamata vonatkozásában az NMHH kellő felkészülési időt hagyva fogja vizsgálni hatósági felügyelet keretében az egyes funkciók elérhetőségét.

4. Zárszó

Az ajánlással kapcsolatos vélemények elhangzását követően Kollár Péter levezető elnök megköszönte a résztvevők meghallgatáson tanúsított aktív közreműködését. Elmondta, hogy az elhangzott kérdésekkel, álláspontokkal kapcsolatos visszajelzéseket az NMHH írásban, a nyilvános meghallgatás összefoglalójában adja meg. Hozzátette, hogy a Hivatal, az Mttv. 158. §, (2) bekezdés alapján 30 napon belül készíti el, és hozza nyilvánosságra a meghallgatás összefoglalóját, az NMHH és Médiatanács honlapján.

A Médiatanács a beérkezett észrevételek és a nyilvános meghallgatáson elhangzott javaslatok lehetőség szerinti figyelembe vételével véglegesíti a hatékony műszaki megoldásokra vonatkozó ajánlását, amit július 1-ig fog kiadni.

Végül Kollár Péter levezető elnök még egyszer megköszönte a résztvevők aktív részvételét, és bezárta a nyilvános meghallgatást.