HF/27935-19/2011. sz. határozat: a UPC Magyarország Kft. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (UPC RIO)

Hatósági döntés dátuma: 2012. május 31.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a HF/27935/2011. számú, összekapcsolási referenciaajánlat jóváhagyása iránti eljárásban a UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.; cégjegyzékszáma: 01-09-366290; a továbbiakban: Szolgáltató) által 2011. szeptember 22-én benyújtott, az eljárás során végzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt összekapcsolási referenciaajánlatot (a továbbiakban: referenciaajánlat-tervezet) az alábbiakban megállapított kivételekkel jóváhagyja.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül – az Elnökhöz három példányban benyújtott – keresettel a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról, hogy kérik-e tárgyalás tartását.

A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

A határozat teljes szövege a jobb oldalon található, Kapcsolódó dokumentumok fejlécű dobozban találhatóak.