Budapest 92,9 MHz – a Médiatanács határozata szerint pályázati eljárás eredménytelen

Közzétéve: 2012. július 26.

null

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Médiatanácsának
1205/2012. (VII. 5.) számú
HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, 1088 Budapest Reviczky u. 5.) a honlapján és hirdetményi úton 2011. szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 52. § (1) bekezdése alapján a Budapest 92,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárásban (a továbbiakban: Pályázati Eljárás) megállapítja, hogy

  1. a Pályázati Eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy
  2. A Rumba Rádió Kft. (székhelye: 7624 Pécs, Hungária út 53. I. épület) pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen.
  3. A Radio Papa Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Bem József u. 19.) pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen.
  4. A Radio Code Broadcast Kft. (székhelye: 1157 Budapest, Nyírpalota út 61.) pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen.
  5. A Click Rádió Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 7.) pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen.

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata annak közlésétől számított tizenöt napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel jogszabálysértésre hivatkozással kérhető. A határozat meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kívüli más jogorvoslatra jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

A 1205/2012. (VII. 5.) számú határozat teljes – a döntés indoklását is tartalmazó – szövege a „Kapcsolódó dokumentumok” dobozban található, azonos című hivatkozásra kattintva érhető el.