Budapest 96,4 MHz – a Médiatanács határozata szerint pályázati eljárás eredménytelen

Közzétéve: 2012. július 26.

null

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Médiatanácsának
1206/2012. (VII. 5.) számú
HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, 1088 Budapest Reviczky u. 5.) a Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2011. szeptember 29. napján közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban (a továbbiakban: Pályázati Eljárás) megállapítja, hogy

  1. a Pályázati Eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy
  2. A Rumba Rádió Kft. (székhelye: 7624 Pécs, Hungária út 53. I. épület) pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen.
  3. A Click Rádió Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 7.) pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen.

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata annak közlésétől számított tizenöt napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel jogszabálysértésre hivatkozással kérhető. A határozat meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kívüli más jogorvoslatra jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

A 1206/2012. (VII. 5.) számú határozat teljes – a döntés indoklását is tartalmazó – szövege a „Kapcsolódó dokumentumok” dobozban található, azonos című hivatkozásra kattintva érhető el.