HF/25000-9/2012. sz. határozattervezet: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (1. piac)

2012. október 4.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének HF/25000-9/2012. számú határozat-tervezete (1. számú piac)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 40.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a „Hozzáférés nyilvános helyhez kötött telefonhálózathoz lakossági és nem lakossági felhasználók számára” (1. piac) tárgyában született határozat-tervezetét.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érintheti, a tervezettel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján való közzétételt (2012. október 4.) követő 20 napon belül írásban észrevételt tehet.

Az észrevételeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 28/A. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címezve kizárólag a megjelölt időpontig (2012. október 24.) lehet benyújtani, a Hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni.

Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a hatóság részére eljuttatott észrevételeket, javaslatokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében a 1_piac_2012@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

A határozat-tervezetben üzleti titokként megjelölt adatok a HF/25000-10/2012. számú határozattervezetben szerepelnek. A határozattervezet elkészítéséhez felhasznált adatok (piacelemzési adatbekérés, piackutatások) az iratanyagban fellelhetőek.