HF/22272-4/2012. számú határozat: a Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási referenciaajánlatának jogszabályi kötelezettségből eredő módosítása (Magyar Telekom RIO)

Hatósági döntés dátuma: 2012. október 5.

HF/22272-4/2012. számú határozat: a Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (Magyar Telekom RIO)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a HF/22272/2012. számú, összekapcsolási referenciaajánlat kérelemre történő módosításával kapcsolatos eljárásban, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszáma: 01-10-041928, a továbbiakban: Szolgáltató) által az Elnök 2012. április 20-án kelt, HF/27793-24/2011. számú határozatával jóváhagyott, illetve tartalmában megállapított összekapcsolási referenciaajánlat 2012. augusztus 6-án benyújtott módosítását, a referenciaajánlat Törzsrészének V.3.3.4 pontja, a 3.F Melléklet 3.2 pontja, valamint a jelen határozat 3.16. pontja szerint módosuló számozású korábbi 5.1 pontja vonatkozásában jóváhagyja.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül – az Elnökhöz három példányban benyújtott keresettel a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról, hogy kérik-e tárgyalás tartását.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a határozat végrehajtásának felfüggesztése a Fővárosi Törvényszéktől kérhető.

A határozat szövege és a Magyar Telekom Nyrt. referencia összekapcsolási ajánlatának módosítással érintett részei a jobb oldalon található, Kapcsolódó dokumentumok fejlécű dobozban találhatóak.