HF/22270-4/2012. számú határozat: a Magyar Telekom Nyrt. átengedési referenciaajánlatának jogszabályi kötelezettségből eredő módosítása (MARUO)

Hatósági döntés dátuma: 2012. október 5.

HF/22270-4/2012. számú határozat: a Magyar Telekom Nyrt. átengedési referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (MARUO)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a HF/22270/2012. számú, átengedési referenciaajánlat kérelemre történő módosításával kapcsolatos eljárásban, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszáma: 01-10-041928, a továbbiakban: Szolgáltató) által az Elnök 2012. február 23-án kelt, HF/22230-25/2011. számú határozatával jóváhagyott, illetve tartalmában megállapított átengedési referenciaajánlat 2012. augusztus 6-án benyújtott módosítását, a referenciaajánlat 5.A Mellékletének 1.1.6. pontja, valamint 5.B Mellékletének 1.1.8. pontja vonatkozásában jóváhagyja.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül – az Elnökhöz három példányban benyújtott – keresettel a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról, hogy kérik-e tárgyalás tartását.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a határozat végrehajtásának felfüggesztése a Fővárosi Törvényszéktől kérhető.

A határozat szövege és a Magyar Telekom Nyrt. átengedési referenciaajánlatának módosítással érintett részei a jobb oldalon található, Kapcsolódó dokumentumok fejlécű dobozban találhatóak.