HF/21877-4/2012. számú határozat: a UPC Magyarország Kft. összekapcsolási referenciaajánlatának jogszabályi kötelezettségből eredő módosítása (UPCRIO)

Hatósági döntés dátuma: 2012. október 5.

HF/21877-4/2012. számú határozat: a UPC Magyarország Kft. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (UPCRIO)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a HF/21877/2012. számú, átengedési referenciaajánlat kérelemre történő módosításával kapcsolatos eljárásban a UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.; cégjegyzékszáma: 01-09-366290; a továbbiakban: Szolgáltató vagy UPC) által az Elnök 2012. május 2-án kelt, HF/27935-19/2011. számú határozatával jóváhagyott, illetve tartalmában megállapított összekapcsolási referenciaajánlat 2012. augusztus 1-jén benyújtott módosítását a referenciaajánlat 2. melléklete „A számhordozás kezdeményezése” című részének második bekezdése, illetve „Számhordozási eljárás” című részének első és második bekezdése vonatkozásában jóváhagyja.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül – az Elnökhöz három példányban benyújtott – keresettel a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról, hogy kérik-e tárgyalás tartását.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a határozat végrehajtásának felfüggesztése a Fővárosi Törvényszéktők kérhető.

A határozat szövege és a UPC Magyarország Kft. referencia összekapcsolási ajánlatának módosítással érintett részei a jobb oldalon található, Kapcsolódó dokumentumok fejlécű dobozban találhatóak.