A Médiatanács 1916/2012. (X. 30.) számú határozata

A körzeti (és azon országos médiumok, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen vizsgált országos mintában) médiaszolgáltatókkal szemben lefolytatott hatósági eljárások (2012. július) [Rádió Győr Kereskedelmi és Média Szolgáltató Kft. – Rádió1 Győr] [az Mttv. 33. § (1) bekezdés c) pontjának és a 63. § (12) bekezdésének megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2012. október 30.

null

I. A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, hogy a Rádió Győr Kereskedelmi és Média Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató a Rádió 1 Győr elnevezésű médiaszolgáltatásán 2012. július 29-én a 07:27:00-kor, 07:53:37-kor, 08:53:33-kor sugárzott reklámblokkokkal három alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.

II. A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, hogy a Rádió Győr Kereskedelmi és Média Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató a Rádió 1 Győr elnevezésű médiaszolgáltatásán 2012. július 29-én 7 és 9 óra között sugárzott műsor vonatkozásában öt alkalommal megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésben foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.