Tájékoztató a negyedéves ellenőrzésről (art-mozik minősítése)

Az „art” mozik minősítésének és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, a moziüzemeltető az általa üzemeltetett „art” mozik, illetve mozitermek szerinti bontásban minden naptári negyedévet követő hó 20. napjáig köteles adatot szolgáltatni, amely igazolja az „art” mozi, illetve az „art” moziterem minősítésre vonatkozó feltételek betartását.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget, az alábbi adatlap kitöltésével és beküldésével szíveskedjenek teljesíteni (lásd a „Kapcsolódó dokumentumok” doboz).


Hatósági ellenőrzés révén, az adatlapon a kötelezően kitöltendő adatokat pontosan, a valóságnak megfelelően kell kitölteni.

A Filmiroda hiánypótlásra hívja fel a moziüzemeltetőt, ha az az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve azt tévesen vagy hiányosan teljesíti.

A Filmiroda az „art” besorolást az adott mozi (moziterem) vonatkozásában visszavonja, ha

  • a) nem teljesülnek az előírt követelmények, vagy
  • b) a moziüzemeltető az adatszolgáltatási kötelezettségének hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget.

A Filmiroda az „art” mozikat, illetve mozitermeket támogató szervezeteket haladéktalanul értesíti, ha az adott mozi (moziterem) „art” minősítését visszavonta. Újabb „art” besorolásra vonatkozó ismételt kérelem csak a visszavonást követő negyedévben terjeszthető elő.