A Médiatanács 94/2013. (I. 23.) számú döntése

A Gyöngyösi Médiákért Alapítvány (Gyöngyös 88,9 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 25574/2012. számon indított hatósági eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2013. január 23.

null
  1. A Médiatanács a Gyöngyösi Médiákért Alapítvány helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tárgyában hivatalból indított eljárásban a médiaszolgáltató Gyöngyös 88,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződését a médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség súlyos megsértése miatt a szerződés 9.6.9. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja.
  2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Gyöngyösi Médiákért Alapítványnak a Médiatanács döntésének napjáig 2.325.823,- Ft médiaszolgáltatási díjtartozása keletkezett. A Médiatanács kötelezi a Gyöngyösi Médiákért Alapítványt, hogy tartozását és annak késedelmi kamatát 15 napon belül fizesse meg.