A Médiatanács 95/2013. (I. 23.) számú döntése

A Partner Rádió Kft. (Kecskemét 97,7 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 26529/2012. számon indított hatósági eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2013. január 23.

null
  1. A Médiatanács a Partner Rádió Kft. (Kecskemét 97,7 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tárgyában hivatalból indított eljárásban a Kecskemét 97,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződését a díjfizetési kötelezettség súlyos megsértése miatt a hatósági szerződés 9.6.9. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja.
  2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Partner Rádió Kft-nek a Médiatanács döntésének napjáig 2.055.718,- Ft díjtartozása keletkezett. A Médiatanács kötelezi a Partner Rádió Kft-t, hogy tartozását és annak késedelmi kamatát 15 napon belül fizesse meg.