A Médiatanács 1715/2013. (XII. 3.) számú döntése

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió (Hajdúszoboszló 55. cs.) hatósági szerződésének módosítása a médiaszolgáltató digitális műsorterjesztésre történő átállása miatt

Hatósági döntés dátuma: 2013. december 3.

null

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő szerződésmódosítás tervezetének elfogadásával módosítja a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónak a Hajdúszoboszló 55. cs. audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében megkötött ideiglenes hatósági szerződését, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a Dtv. 43/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 65128-2/2013. iktatószámú rádióengedély szerint 2013. november 5. napjától médiaszolgáltatását DVB-T technológiával valósítja meg, a Hajdúszoboszló 58. csatorna hasznosításával.