A Médiatanács 1716/2013. (XII. 3.) számú döntése

A Média Csele Bt. (Mohács 25. cs.) hatósági szerződésének módosítása a médiaszolgáltató digitális műsorterjesztésre történő átállása miatt

Hatósági döntés dátuma: 2013. december 3.

null

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő szerződésmódosítás tervezetének elfogadásával módosítja a Média Csele Bt-nek a Mohács 25. cs. audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében megkötött ideiglenes hatósági szerződését, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a Dtv. 43/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az 53443-2/2013. iktatószámú rádióengedély szerint 2013. szeptember 17. napjától médiaszolgáltatását DVB-T technológiával valósítja meg, a Mohács 22. csatorna hasznosításával.