A Médiatanács 4/2014. (I. 7.) számú döntése

A Füleky Rádió Kft. (Tihany 98,9 MHz – Rise FM) helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 64677/2013. számon óvadéktartozás miatt indított hatósági eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2014. január 7.

null
  1. A Médiatanács a Füleky Rádió Kft helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben, a Tihany 98,9 MHz helyi rádiós jogosultság tekintetében az óvadéknyújtási kötelezettség teljesítésének vizsgálata tárgyában 64677/2013. számon hivatalból indított eljárásban a médiaszolgáltató hatósági szerződését az óvadéknyújtási kötelezettség megszegése miatt a hatósági szerződés 9.6.8. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja.
  2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Füleky Rádió Kft. médiaszolgáltatónak a Tihany 98,9 MHz jogosultság tekintetében a Médiatanács döntésének napjáig 2.095.421,-Ft médiaszolgáltatási díjtartozása keletkezett. A Médiatanács kötelezi a Füleky Rádió Kft-t, hogy a médiaszolgáltatási díjtartozását és annak késedelmi kamatát 15 napon belül fizesse meg.