A Médiatanács 20/2014. (I. 7.) számú döntése

A Lumen Hungary Holding Zrt. előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadása tárgyában indult eljárás kérelemre történő megszüntetése

Hatósági döntés dátuma: 2014. január 7.

null

A Médiatanács a Lumen Hungary Holding Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51., Cg. 01-10-047955) kérelmezőnek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 171. § (7) bekezdése szerinti, előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadása iránti kérelme alapján indult eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti.