A Médiatanács 69/2014. (I. 28.) számú döntése

A Lumen Hungary Holding Zrt. előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadása iránti kérelme alapján indult eljárásban koordinátor tag kijelölése

Hatósági döntés dátuma: 2014. január 28.

null

A Médiatanács meghatalmazza a Médiatanács Elnökét, hogy a Lumen Hungary Holding Zrt. kérelmezőnek az Mttv. 171. § (7) bekezdése szerinti, előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelme alapján indult eljárásban, a Médiatanács nevében és megbízásából az eljárási cselekményeket elvégezze, az eljárási döntéseket meghozza, valamint az ügyintézési határidő esetleges, indokolt meghosszabbítása tárgyában döntsön és az ügyek együttes eldöntése céljából a folyamatban lévő ügyeket szükség esetén egyesítse.