A Médiatanács 114/2014. (II. 4.) számú döntése

A hatósági szerződés megkötése a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására a 2013. április 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított Szombathelyi Evangélikus Egyházközség pályázóval a Szombathely 98,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában

Hatósági döntés dátuma: 2014. február 4.

null

A Médiatanács, tekintettel arra, hogy a 2013. április 10-én közzétett pályázati felhívással a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására megindított pályázati eljárásban megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese - többek között – a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség, és megindította a szerződéskötési eljárást, az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.4. pontja alapján az előterjesztés melléklete szerinti közösségi jellegű hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Szombathely 98,8 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséggel.