A politikai szereplők médiahasználata a magazinműsorokban – 2014. március 17. – 23.

Közzétéve: 2014. március 27.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya folyamatosan figyelemmel kíséri a rádiók és televíziók politikai magazinműsorait. A választási kampány időszakában heti rendszerességgel hozza nyilvánosságra az adatokat. A kvantitatív vizsgálat alapkoncepciója szerint a politikusok médiaszerepléseinek statisztikái (az említések, interjúk száma, a megnyilatkozások műsorideje, a bemutatásuk, mondanivalójuk témája) lényeges információkat közölnek az elemzett programok műsorszerkesztési praxisáról.

Az elemzés a következő műsorokra terjed ki:

  • Ma reggel (M1)
  • Este (M1)
  • Közbeszéd (Duna TV)
  • Ütköző (Kossuth rádió)
  • Mokka (TV2)
  • Egyenes beszéd (ATV)
  • Magyarország élőben (Hír TV)


A magazinműsorok elemzésének főbb fogalmai és az adatközlés sajátosságai

A vizsgálat során az NMHH a következő fontosabb alapkategóriákat különbözteti meg:

  • események: azok a történések, amelyek a világban végbemennek, amelyeket a média hírként prezentál,
  • szereplők: azok a személyek vagy intézmények, akik/amelyek az események előidézőiként tűnnek fel a híregységekben,
  • témák: azok az ügyek, amelyek körül az események forogtak, és amelyekkel kapcsolatban a szereplők véleményüket ismertetik.


A politikai aktorok esetében háromféle szereplést különböztetünk meg:

1. összes szereplés: amikor egy politikai csoportosulásnak vagy képviselőjének idézik a gondolatait, illetve élőszóban nyilatkozik,
2. élőszóbeli szereplés: amikor a politikusok nyilatkoznak, saját hangon adják elő a mondanivalójukat,
3. beszédidő: a politikusok nyilatkozataira szánt műsoridő, másképpen az az időtartam, amit a műsorkészítők a politikai szereplők szinkronjaira szántak.

Az elemzésben a parlamenti képviselők médiahasználata mellett a kormánytagok és a politikai pártkötődéssel rendelkező közéleti szereplők megjelenéseit is vizsgáljuk az összes szereplés és a nyilatkozatoknak szentelt műsoridő tekintetében.

A kabinet pártok által delegált, de párttagsággal nem rendelkező tagjainak szereplési adatait az ábrákban a kormány adatai alatt jelenítjük meg. Ezen adatsorok összeállításánál kizárólag a szereplők pártkötődését vesszük figyelembe.

A politikusok szerepléseiről szóló ábrákon a választásokon induló pártszövetségek együtt jelennek meg, míg a táblázatokban egyenként.

Külön adatsor ábrázolja az adott hét tíz leggyakoribb kérdéskörét, illetve a miniszterelnök-jelöltek és a listavezetők médiaszerepléseit. Ezen kívül táblázat foglalja össze mely témákban nyilváníthatták ki leggyakrabban a pártok tagjai véleményüket.

Honlapunkon (www.mediatanacs.hu) heti periodicitással is publikáljuk az adatsorokat.

Az ábrákat és a táblázatokat a jobb oldalon található, „Kapcsolódó dokumemtumok” dobozban elhelyezett PDF-dokumentumban találhatja meg az olvasó.