A Médiatanács 262/2014. (III. 25.) számú döntése

A FEHÉRGYÖRGY2013 pályázati eljárásban pályázó FILM-ART STUDIO Kft. beszámolójának elfogadásáról

Hatósági döntés dátuma: 2014. március 25.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 317/2013. (II. 27.) számú döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására (FEHÉRGYÖRGY2013) meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. MA-FEHÉRGYÖRGY2013-7/2013. iktatószámon nyilvántartott „Fekete Krónika (A tüzes bíróság, A louduni ördöghajsza)” című pályázata esetében

  • a kedvezményezett által benyújtott beszámolót és a megvalósult TV-filmalkotást elfogadja,
  • a támogatási szerződés IV.1. (beszámolási határidő) pontjának megszegése miatt szankciót nem állapít meg,
  • a teljes elszámolható összköltséget 87.500.000 Ft-ban, az elszámolható támogatás összegét pedig 70.000.000 Ft-ban állapítja meg.


A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet, egyidejűleg intézkedjék a folyósítható utófinanszírozás folyósításáról.