A Médiatanács 501/2014. (VI. 12.) számú döntése

A HUSZÁRIKZOLTÁN2014 pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2014. június 12.

null

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1687/2013. (XII. 3.) számú döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2014) meghirdetett pályázati eljárásban– a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat kedvezményezetté nyilvánítja:

MA-
HUSZÁRIK
ZOLTÁN
2014-
…/2014.
a pályázó neve
a filmalkotás
tervezett címe
a rendező neve
az első bemutatást
vállaló média-
szolgáltató
a megítélt
támogatás (Ft)
1
FP Films Kft.
Indián
Simonyi
Balázs
Magyar
Televízió Zrt.
6 000 000
2
TOMART BT.
Holdon át
Tóth Tamás
Duna Televízió
Nonprofit Zrt.
8 000 000
4
TV COM Kft.
10 perc
Kocsis Dániel -
Törcsi Levente
Balázs
Magyar
Televízió Zrt.
8 000 000
5
TV COM Kft.
En Passant
Oláh
Kata
Magyar
Televízió Zrt.
8 000 000
6
Kis Hábi Kft.
Karácsony
előtt
Dobronay
László
Magyar
Televízió Zrt.
6 000 000
7
FilmArt Stúdió Kft.
Happy meal
Zsótér
Dániel
Magyar
Televízió Zrt.
5 000 000
8
Blue Duck Arts Bt.
Hangulat-
változás
Vékes
Csaba
Magyar
Televízió Zrt.
3 520 000
10
Filmservice Kft.
A megtört szív
Rudolf
Péter
Magyar
Televízió Zrt.
8 000 000
11
AZT-Media Kft.
Noiré
Odegnál
Róbert
Magyar
Televízió Zrt.
5 000 000
14
Filmfabriq Kft.
Paparazzi
Hartung
Attila
Magyar
Televízió Zrt.
3 500 000
15
Mars Mozgóképgyártó
Kft.
Donkey Jote
Bánovits
Ottó
Magyar
Televízió Zrt.
5 600 000
18
Meteor Filmstúdió Kft.
Mindenki
Deák
Kristóf
Duna Televízió
Nonprofit Zrt.
8 000 000
20
Aradi Kamaraszínház
Egyesület (pénzügyi
bonyolító: Mirage
Film Stúdió Kft.)
A fonál
Görögh
Árpád
Magyar
Televízió Zrt.
7 000 000
13 db
a megítélt támogatás összesen:
81.620.000 Ft


2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1687/2014. (XII. 3.) számú döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2014) meghirdetett pályázati eljárásban– a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:

MA-HUSZÁRIK
ZOLTÁN
2014-…/2014.
a pályázó neve
a filmalkotás
tervezett címe
a rendező neve
az első bemutatást
vállaló média-
szolgáltató
3
MINDWAX KFT.
Opening/Nyíltan
Grosan Cristina
Magyar Televízió Zrt.
9
Filmservice Kft.
Idegenek 2
Kapitány Iván
Magyar Televízió Zrt.
12
Aladdin Camera Rental Kft.
Az elmenetel
Tóth Barnabás
Magyar Televízió Zrt.
13
New Angle Team Kft.
Az ihlet
Kabarcz Zsófia
Magyar Televízió Zrt.
16
FilmDrops Kft.
Karotta
Ipacs Gergely
Magyar Televízió Zrt.
17
Dunatáj Alapítvány
Fegyvertelenül
Balassa László
Duna Televízió
Nonprofit Zrt.
19
KMH Film Kft.
Hárman
Lengyel Balázs
Magyar Televízió Zrt.


3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1687/2014. (XII. 3.) számú döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2014) meghirdetett pályázati eljárásban a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja.

4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az EMBERJUDIT2014, a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 és a MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárások harmadik fordulóiban a szinopszisok beküldési határidejét 2014. szeptember 23-ára módosítja.

A Médiatanács felkéri az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy

  • 3 munkanapon belül döntéséről értesítse a pályázókat,
  • 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás  eredményéről szóló közleményt,
  • a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF VIII. fejezete 20.2. a.) pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen,
  • az ÁPF VIII. fejezetének 20.2. b.) pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen,
  • a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
  • a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről,
  • a 4. pont vonatkozásában 3 munkanapon belül az Alap honlapján jelentessen meg közleményt, és hírlevélben tájékoztassa az érintett pályázói kört.


a döntés melléklete:
a bírálóbizottság 2014. május 20-án kelt ajánlása