A Médiatanács 762/2014. (IX. 2.) számú döntése

A FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2014. szeptember 2.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1688/2013. (XII. 3.) számú döntésével a televíziófilmek és televíziófilm sorozatok gyártásának támogatására (FEHÉRGYÖRGY2014) meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART STUDIO Kft. MA-FEHÉRGYÖRGY2014-10/2014. iktatószámon nyilvántartott „Fekete krónika (A három csontváz, A velencei pékinas)” című pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja azzal, hogy a jelen döntés mellékletét képező záradékot fogadja el.

A Médiatanács felkéri

  • a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját a döntés mellékletét képező záradék aláírására;
  • az Alap mecenatúra vezérigazgató-helyettesét, hogy a kedvezményezettet a záradék aláírását követően 5 munkanapon belül értesítse.


melléklet:
Kötelezett tudomásul vételéről rendelkező záradék