A Médiatanács 973/2014. (X. 7.) számú döntése

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. (Vác 22. + Fót 48. cs.) hatósági szerződésének módosítása a médiaszolgáltató digitális műsorterjesztésre történő átállása miatt

Hatósági döntés dátuma: 2014. október 7.

null

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő szerződésmódosítás tervezetének elfogadásával módosítja a Váci Városimázs Nonprofit Kft-nek Vác 22. + Fót 48. cs. audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében megkötött ideiglenes hatósági szerződését, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a Dtv. 43/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a 14708-2/2014. iktatószámú rádióengedély szerint 2013. június 2. napjától médiaszolgáltatását a Vác 22. csatorna tekintetében DVB-T technológiával valósítja meg.