A Médiatanács 129/2015. (II. 10.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2015. február 10.

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 224/2013. (II. 13.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2013) meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. MA-EMBERJUDIT2013-31/2013. iktatószámon nyilvántartott „Árvíz 2013” című pályázata esetében a kedvezményezett által az Alaphoz 2015. február 10-én érkezett kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2015. március 30-ára, a beszámolási határidő 2015. május 30-ára, a bemutatási határidő 2015. szeptember 30-ára történő módosításához.

A további szerződésmódosítási kérelemhez a Médiatanács nem járul hozzá.

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.