A Médiatanács 814/2015. (VI. 30.) számú döntése

Az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása tárgyában (Springer Krisztina – Kerepes Rádió)

Hatósági döntés dátuma: 2015. június 30.

null

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával – Springer Krisztina médiaszolgáltató Kerepes Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség megsértését, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza.